Posluchačka Ivana Síbková (listopad 2014)

26. listopad 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 11. 2014

Text e-mailové stížnosti

Zdravím celou naší Radu Prahy Dvojky.

Prosím Vás, proč měníte znělku Meteoru? Na taková " stříbra rozhlasu " bychom měli být všichni hrdí a ne se jich vzdávat. Každá změna stojí hromadu peněz. Zajeté, líbící se znělky není třeba vůbec měnit. Jaký máte k tomu důvod? Náš tříletý vnouček, když slyší znělku Kolotoče, musíme jí spolu protančit. Jak končí, zamračí se. Na konci Kolotoče je znovu šťastný za krásnou melodii. Vždycky čeká a zpívá s rozhlasem: Český rozhlas Dvojkaaaa. Melodie je taky pozměněná. Vždytˇ nemusíte platit nové výmysly a dát staré, krásné, ochočené znělky z archivu? Spoustu Vašich posluchačů, říkáme si Věrníčci Prahy Dvojky, je novou znělkou Meteoru zklamáno. Raději investujte do lepšího signálu, aby se sám nepřelaďoval na hrozný Impulsz. Vím, znovu namítnete: kupte si lepší rádio, pustˇte si nás na internetu, televizi. Musíte ale myslet na to, že Vás poslouchají hlavně lidé staří, nemocní, chudí, kteří si nemohou dovolit luxus a nebo už jsou úplně neschopní.
Moc nám všem chybí Textempore pana Františka Novotného. Můžete nám prosím napsat, zda a kdy bude nový pořad Pánů F. Novotného a Ludˇka Munzara? Velkou prosbou je obnovit Textempore. Na Erko se našel čas i pro opakování. Bylo lidštěji. Chybí i půlhodinka dechovek.

Srdečně zdraví Ivana Síbková, za všechny Vaše Věrníčky. Oni nemají možnost se bránit, psát, volat Vám. Vždycky mně zaúkolují, co Vám do Prahy Dvojky mám napsat. Jen vzorně platí rozhlasové poplatky.

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní Síbková,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto reaguji na Vaši stížnost z 23. 9. 2014. Rada ČRo si k ní vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Ing. Miroslav Dittrich, šéfredaktor stanice ČRo Dvojka. Rada Českého rozhlasu toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 26. listopadu 2014. Text připojujeme v příloze.

Zmíněné vyjádření Ing. Dittricha pokládáme za dobré. Nicméně pokud by se výrazně množily stížnosti, jako je ta Vaše, nechali bychom kvalitu nových znělek, resp. tzv. zvukové grafiky, posoudit nezávislým expertem.

Vážená paní Síbková, děkujeme Vám za Váš zájem o Český rozhlas. Z Vašeho psaní je zjevné, že pro Vás a Vaše přátele, které zmiňujete, vysílání ČRo hodně znamená. Přestože Vám asi nezasíláme uspokojivou odpověď, věříme, že si v rozmanité nabídce stanic Českého rozhlasu můžete vybrat mnoho pořadů, které Vás zaujmou.
Například dechovou hudbu, kterou zmiňujete, najdete ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Vážená paní Síbková,

dovolte mi, abych odpověděl na Vaše dotazy týkající se programu stanice Český rozhlas Dvojka.

Nejprve k novým znělkám, respektive k nové znělkové grafice. Chci Vás ujistit, že naším cílem - a to i na základě požadavků posluchačů - bylo ještě víc stanici Dvojka vrátit k tradici. A to prostřednictvím tónů symfonické básně Bedřicha Smetany Vyšehrad. Nová podoba tohoto motivu je na první poslech, ale i z hlediska notového zápisu, mnohem víc věrna původnímu Smetanovu dílu. Chtěl bych také připomenout, že na tvorbě těch dnešních, nových znělek se podílel i Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který je bezesporu zárukou vysoké umělecké kvality. Mimochodem, víte, že 28. října to bude přesně 81 let od chvíle, kdy poprvé tento motiv zazněl coby znělka rozhlasové stanice Praha?

A znělka Meteoru? Tento pořad, který považujeme za jednu z vlajkových lodí programové flotily Českého rozhlasu, je pochopitelně také nedílnou součástí vysílání Dvojky. Naší snahou je, aby program stanice byl živým organismem, ne strnulým pomníkem rozhlasové historie. A proto jsme pozměnili i znělku Meteoru, aby i ona odpovídala novému, přesto však tradičnějšímu pojetí Smetanova Vyšehradu. Nejde nám o žádnou aroganci či násilný implantát. Nová znělka přece není popřením té předešlé, naopak vychází z jejího ducha i formátu, ale přináší současný zvukový výraz a jazyk. Mimochodem ani ta předešlá znělka, které se tak zastáváte, není původní, první. Meteor začínal před 51 lety s jinou znělkou. Tedy ta dnešní už je třetí v pořadí.

Vážená paní Síbková, jsme si vědomi toho, že každá změna něčeho dlouho ustáleného vyvolává v první chvíli rozporuplné reakce, ale zároveň jsme přesvědčeni, že tato ve skutečnosti malá inovace (vždyť se jedná o 20 vteřin vysílání), se vbrzku stane přirozenou součástí té tradice, které si všichni tak vážíme.

A ještě k pořadu Františka Novotného a Luďka Munzara. Bude se jmenovat Okouzlení slovem. Oba autoři už natočili tzv. pilotní díl. Pak byl ale pan Munzar jistou dobu zdravotně indisponován. Takže k dalšímu natáčení dojde v průběhu listopadu.

Přeji Vám mnoho krásných chvil při poslechu Dvojky.

Ing. Miroslav Dittrich
Český rozhlas Dvojka, šéfredaktor

Spustit audio