Posluchačka Eva Ondřejová (leden 2014)

29. leden 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 1. 2014

Text e-mailové stížnosti

Vážená Rado,

obracím se na vás se stížností. Jedná se o přejmenování stanice Prahy na Dvojku. Když to pan J. Ostrý prosadil,zvedla se vlna odporu, která časem po zjištění, že není reakce, opadla. Pan Ostrý tenkrát zdůvodnil přejmenování tím, že stanice budou číslovány (vzor BBC), bude tedy Jednička, Dvojka atd. Oponovali jsme, že je zbytečné přejmenovávat stanice, když máme u nás zažité názvy Radiožurnál, Praha Vltava, Leonardo..., které mají tradici. Je přece škoda měnit značku, pokud to není nutné. Pan Ostrý uvedl jako další důvod, že by si posluchači pletli Prahu s regionální stanicí. Jestliže někdo poslouchal jako já celý život Prahu, nikdy si ji nesplete a nový posluchač ji bude sledovat, pokud se mu bude líbit ať je regionální nebo celoplošná. Letos v předjaří připustil pan ředitel Duhan, že to pojmenování není šťastné a že se s tím v létě bude muset něco udělat. Přišel nový šéfredaktor Prahy a převzal zástupný důvod pana Ostrého, že Dvojka znamená dvojice, něco jako spojení posluchače a tvůrců, název byl schválen a tím diskuse končí. Ovšem tento důvod se objevil až po rozhodnutí, že se stanice nazývat čísly nebudou. Takže máme Radiožurnál, Vltavu, Plus - a Dvojku. Čas od času na to upozorňují posluchači v týdeníků Rozhlas, ozývalo se to i v telefonátech, je to názor nás, "notorických" stěžovatelů. Během vysílání je nám neustále připomínáno, že posloucháme Dvojku. Krásná znělka Prahy byla "přepracována" na jakýsi paskvil. Proč? Nejhorší je, že zazní, když to nejméně čekáte. Zvlášť nepovedené je upozorňování pana Postráneckého, ačkoli předtím bylo vkusné s krásným hlasem pana Soukupa. Nechápu proč se nad tím odmítají odpovědní aspoň zamyslet, snad proto, že musí mít vždycky pravdu? Podle mého mínění a mínění mnohých jiných, jsou to jednoznačně změny k horšímu.

(Kapitola sama pro sebe je program, ale to by bylo příliš dlouhé.)

Prosím, moc prosím, opravdu se s tím nedá nic dělat? Kdyby byl proveden průzkum mezi posluchači s náležitou otázkou, jsem přesvědčena, že by zvítězila Praha a znělka - motiv Vyšehradu. Tento název a znělka nám byly vnuceny!

Děkuji vám za vyřízení a přeji příjemné dny.
Eva Ondřejová

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní Ondřejová,

jménem Rady ČRo reaguji na Vaši stížnost ze dne 12. 11. 2013. Na jejím základu si radní vyžádali názor pana Miroslava Ditricha, šéfredaktora ČRo Dvojka a po diskusi s ním vyjádřili souhlas.

Vážená paní věříme, že nabídka programů všech stanic i studií Českého rozhlasu poskytuje solidní možnost výběru, který Vám dovolí i nadále zůstat pozornou a věrnou posluchačkou Českého rozhlasu.

S přáním všeho dobrého a v úctě

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážená paní Ondřejová,

s názvem stanice Český rozhlas 2 - Praha, nyní Český rozhlas Dvojka je řadu let trochu problém. Je mnoho posluchačů, kteří nedají na název Praha dopustit. Je tradiční, pro mnohé lidi historický, nikdy neměnný. Ale z řady průzkumů mezi našimi posluchači, které probíhaly v posledních víc než 10 letech, naopak vyplynulo, že název Praha evokuje pojmenování pro regionální pražský rozhlas. Jindy zase docházelo a dochází k záměně s Rádiem Praha, což je vysílání do zahraničí. A mnozí posluchači, a to nejenom z Moravy, nám vyčítali "pragocentrizmus". Když jsme se posluchačů ptali, zda by jim vyhovoval jiný název, stejně svými preferencemi skončili u názvu Dvojka nebo Praha. A protože jméno města je u našich regionálních stanic (Český rozhlas Brno, Český rozhlas Hradec Králové, atd.) rozhodli jsme se celoplošnou stanici pojmenovat výrazem Dvojka a nikoliv názvem města, tedy Praha. Navíc jsme přesvědčeni, že obliba (či neobliba) Dvojky není dána názvem, ale obsahem, programem, který s pečlivostí vybíráme a vysíláme.
A k "hlasu stanice", pan Postránecký nebo pan Soukup. Od druhého čtvrtletí 2014 připravujeme novou tzv. zvukovou grafiku a v té souvislosti chceme do vysílání dostat hlas někoho úplně jiného, tedy ani pana Postráneckého, ani pana Soukupa. Tím bude, doufejme, spor vyřešen.

S pozdravem

Miroslav Dittrich
šéfredaktor
Český rozhlas Dvojka

Spustit audio