Posluchačka Eliška Svobodová (září 2013)

26. září 2013

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 9. 2013

Text stížnosti
Viz připojený originál

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní Svobodová,

jménem Rady ČRo potvrzuji příjem Vašich podnětů ze dne 10. 7. 2013. a sděluji, že jsme si vyžádali vyjádření pana Daniela Rause, šéfredaktora ČRo Plus, které jsme po diskusi vzali na vědomí.

Vážená paní, věřím, že i nadále zůstanete pozornou a věrnou posluchačkou Českého rozhlasu, přeji Vám krásný zbytek léta.

Zůstávám s pozdravem
Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážená paní Svobodová,

děkujeme za reakci, i když jde částečně o stížnost. Bereme ji vážně už proto, že jste příznivkyní našeho vysílání.

Některé věci je však třeba vysvětlit. Co se týče "Dne podle Barbory Tachecí" z 10. 7. 2013, úvodnímu tématu (Zemanem jmenované vládě Jiřího Rusnoka) nebylo samozřejmě možné se vyhnout. Tento pořad je profilován jako přehled aktuálních událostí podle výběru moderátora, což neznamená preference postojů, ale znamená to autorský přístup k pořadu. V případě rozhovoru B. Tachecí s komentátorem ČRo Petrem Nováčkem k překročení formátu nedošlo. Jako příklad lze uvést, že když B. Tachecí přečte titulek "Prezident Miloš Zeman jmenoval novou vládu, která vznikla bez účasti parlamentu", zní to možná trochu nezvykle, ale nelze to brát jako výraz politického zaměření moderátorky. Tvrzení, že "kdykoli se česká pravice vzdaluje moci, začnou být redaktori hysteričtí" považuji za pocit, na který máte jistě právo, ale nemohu se s ním ztotožnit. Český rozhlas nedává přednost žádné politické straně a nezkoumá přesvědčení svých redaktorů. Náš kodex žádnou politickou hysterii nepřipouští, v tom jsme nekompromisní.

Co se týče Radiofóra z téhož dne (moderovala Z. Rejchová), je třeba rozlišovat, kdy moderátorka formuluje otázku svými slovy a kdy pro zdůraznění využije citace. Například zmiňovaná slova o "prezidentem znásilněné ústavě" padla jako citace politologů, kteří takto Zemanův krok hodnotili. (mezi nimi i sám host ve studiu, politolog Vít Hloušek, z brněnské univerzity). V daném pořadu byl i Váš telefonát a bylo nešťastné, že jste ho nemohla dokončit. Důvod ovšem nebyl názorový, ale časový. Do vysílání jste šla v posledních minutách s upozorněním editorky, že musíte být velmi stručná. Povinností moderátora je ukončit pořad v časovém limitu.

Rád bych Vám nicméně poděkoval i za kladné hodnocení Pro a proti a pořadů Ivana Šterna.

Daniel Raus
šéfredaktor ČRo Plus

Spustit audio