Posluchač Zdeněk Šimek (září 2013)

26. září 2013

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 9. 2013

Text stížnosti
Viz připojený originál

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Šimku,

jménem Rady ČRo potvrzuji příjem Vaší stížnosti ze dne 7. srpna 2013. a oznamuji, že členové Rady si vyžádali stanovisko pana Jaromíra Ostrého, šéfredaktora ČRo2- Prahy a po diskusi s jeho vyjádřením vyjádřili souhlas.

Vážený pane, věřím, že zachováte přízeň Českému rozhlasu, přeji Vám vše dobré a zůstávám s pozdravem

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Šimku,

vznikem regionálních stanic v druhé polovině minulého století postupně všude na světě zanikaly u celoplošných stanic názvy s lokalizací. Například Rádio Londýn, které naši předkové poslouchali v dobách druhé světové války, přešlo na BBC 1, BBC 2, BBC 3, Bratislava na Rádio Slovensko, Radio Wien na Ö 1, 2, 3, atd.

Vedení ČRo i stanice samozřejmě před provedenou změnou (2011) zadalo renomované agentuře Datamar otestování případných názvů a Dvojka vyšla v tomto průzkumu na respondentech z celé republiky velmi dobře. Pouhá 2% posluchačů této stanice (zejména obyvatelé Prahy a okolí) odmítala název Dvojka. Český rozhlas ctí tradice a uvědomuje si sílu značky Praha 1, 2 a v síti regionálních stanic bezpochyby se tato tradiční značka objeví.

V tak velké společnosti, jako je Český rozhlas, je změna loga proces dlouhodobý, který může být realizován jen postupnými kroky a v časovém rámci mnoha měsíců, a to až po dobu cca 1 roku. Portfolio Českého rozhlasu čítá aktuálně více než 30 různých značek (instituce, stanice, umělecká tělesa, soutěže, festivaly aj.), které musí být uváděny do praxe postupně.
Je tedy důležité říci, že na počátku roku 2013 ani v jeho průběhu bezprostředně nepřestaly platit původní logotypy značek ČRo. V průběhu celého roku tak může docházet k prolínání v aplikacích původních logotypů a logotypů nových.

Zvukové logo (B. Smetana - Vyšehrad) se v letech proměňovalo a "klasická harfa" se dnes využívá v některých částech programu, zejména v prezentaci pořadů z archívu ČRo. Slavný motiv je ovšem obsažen ve všech znělkách používaných stanicí po roce 2000, tedy i dnes.

Programové změny v roce 2011 přinesly stanici více než 100 000 posluchačů a mnozí z kritiků v dnešních reakcích berou svůj názor zpět a vyjadřují spokojenost.

S úctou

Mgr. Jaromír Ostrý
šéfredaktor ČRo Dvojky

Spustit audio