Posluchač Zdeněk Šimek (listopad 2014)

26. listopad 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 11. 2014

Text e-mailové stížnosti

Již tři roky , jako ""platič"" nesouhlasím s přejmenováním stanice Praha na "" 2""" , ale odpověď žádná . Soudruh ředitel , který se ""přičinil" za zrušení PRAHY -Ostrý.. už zase v Pražském rozhlse není, ale vy neustále používáte název televizní stanice ČT dvojky.

Zdeněk Šimek

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Šimku,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto reaguji na Vaši stížnost z 20. 10. 2014.
Rada ČRo si k ní vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Ing. Miroslav Dittrich, šéfredaktor stanice ČRo Dvojka. Rada Českého rozhlasu toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 26. listopadu 2014. Text připojujeme v příloze.

Víme o tom, že část posluchačů stále těžce nese změnu názvu druhé nejposlouchanější stanice Českého rozhlasu. Je to navíc prekérní i tím, že původně ohlašovaná celková změna názvů nebyla provedena a názvy stanic ČRo jsou značně různorodé. Budeme se na tuto záležitost vedení ČRo znovu ptát.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Vážený pane Šimku,

dovolte mi, abych se vyjádřil k názvu stanice Dvojka. Víte, v Českém rozhlase se o tomto názvu dlouho diskutovalo a i váhalo, zda použít název Dvojka anebo ponechat Praha. V různých průzkumech nám totiž naši posluchači sdělovali, že Praha je moc pragocentristický název (hlavně na Moravě) anebo se domnívali, že Praha je regionální stanice pro hlavní město.

A tak jsme se opět obrátili na naše posluchače. Nabídli jim asi deset možných názvů stanice (Praha, Dvojka, Vyšehrad, Pohoda, atd…). A posluchači svými hlasy vytvořili pořadí: Dvojka, Praha, a pak už dlouho nic. A tak jsme stanici Český rozhlas 2 – Praha přejmenovali na Český rozhlas Dvojka. To nám mimo jiné v budoucnu umožní sjednotit názvy všech regionálních stanic podle sídelních měst.

Ing. Miroslav Dittrich
ČRo Dvojka, šéfredaktor

Spustit audio