Posluchač Zdeněk Šimek (listopad 2013)

27. listopad 2013

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 11. 2013

Text stížnosti
viz. připojený originál

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Šimku,

potvrzuji příjem Vašeho sděleni z 27. 9. 2013, avšak konstatuji, že z Vašich řádků není zcela patrný jejich konkrétní obsah. Pokládám dále za praktické Vás informovat, že Rada Českého rozhlasu řeší veškeré stížnosti posluchačů, vycházejíce jen a pouze ze zákona 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu v současném znění.
Vážený pane, to je vše k Vašemu vyjádření, přeji vše dobré a zůstávám s pozdravem

Bohuš Zoubek
místopředseda Rady ČRo

Spustit audio