Posluchač Zdeněk Holub (listopad 2013)

27. listopad 2013

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 11. 2013

Text stížnosti
viz. připojený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Holube,

jménem Rady ČRo potvrzuji příjem Vašich kritických poznámek k vysílání Českého rozhlasu ze dne 15. 9. 2013 od RRTV. Rada si vyžádala reakci pana Mgr. René Zavorala, náměstka GŘ ČRo pro program a vysíláni, kterou po rozpravě vzala na vědomí.

Vážený pane, věřím, že budete i nadále pozorným posluchačem Českého rozhlasu, přeji Vám vše dobré a zůstávám s pozdravem

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane inženýre,

děkujeme Vám za podnětný dopis.

Uvádíte, že celková úroveň vysílání České rozhlasu se zhoršila, nicméně přibývající počet posluchačů naznačuje opačný trend. Rozdíl mezi posledním a předposledním měřením Radioprojektu je cca +100 tisíc denních posluchačů. Počet posluchačů samozřejmě není jediným měřítkem kvality vysílání, v tom s Vámi plně souhlasíme.

Nemůžeme ale souhlasit s tvrzením, že zpravodajství ČRo je chudé. Centrum zpravodajství Českého rozhlasu denně vyprodukuje stovky příspěvků. Například 23. října 2013 byl jejich počet 642. Žádné jiné elektronické médium v České republice nemá takovou zpravodajskou produkci.

Odkazování na podrobnější zprávy na webových stránkách nevnímáme jako činění rozhlasu zbytečným. Rozhlasová zpráva má z principu menší rozsah než internetový článek, a pokud už určité informace máme a do vysílání se nám nevejdou, nechceme je házet do koše. Internet je pro ně vhodné odbytiště. Navíc internet se stává důležitým zdrojem informací pro stále více lidí a považujeme za svou povinnost kvalitní zpravodajství nabízet i v tomto prostředí.

Předpověď počasí na více dnů dopředu vysílá ráno Radiožurnál. Speciálně v pátek před víkendem každých 30 minut.

S pozdravem

Mgr. René Zavoral
náměstek generálního ředitele pro program a vysílání

Spustit audio