Posluchač Vratislav Balounek (duben 2014)

26. březen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 3. 2014

Text e-mailové stížnosti

Vážená paní.

K vysílání ČR mám velmi závažnou připomínku:
rád poslouchám rozhlas od 4 hodiny ranní do 8 hodin a večer od 20 hodin do 24 hodin. Na vysílání rozhlasu mi nejvíce vadí, že prokládána hudba je avizována anonymě a někdy až po jejím odeznění. Velice mne mrzí, že se objevuje též mnoho cizích písniček (též bez názvu a bez jména interpreta).
Byl bych rád aby tato anonimita se odbourala.

Děkuji za všechny důchodce a též za šoféry,
kteří poslouchají vysílání na cestě celou noc
Ing.Vratislav Balounek

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Balounku,

potvrzuji tímto přijetí Vaší stížnosti ze dne 13. 2. 2014. Rada Českého rozhlasu si vyžádala od vedení ČRo vyjádření k dané stížnosti. Text vyjádření od pana Mgr. Ondřeje Nováčka, ředitele Centra vysílání, které přikládáme, vzala Rada ČRo na svém jednání na vědomí.

Se srdečným pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
úřadující předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Balounku,

děkujeme za váš podnět. Máte pravdu v tom, že Český rozhlas neohlašuje veškerou hudbu, ale musíme dodat, že to nedělají dokonce ani stanice zaměřené jen a pouze na hudbu. A takovou stanicí Radiožurnál (který zřejmě posloucháte) ani další stanice Českého rozhlasu nejsou. I v nočním vysílání naopak Radiožurnál výrazně myslí právě na řidiče díky komplexnímu a celonočnímu vysílání Zelené vlny, zmínit je třeba také důraz vysílání na zpravodajství.

Další stanice rozhlasu (Dvojka nebo regionální stanice) významně hudbu uvádí a komentují v hudebních nočních pořadech. Věříme ale, že na uvádění hudby Radiožurnál i další rozhlasové stanice oproti předchozím rokům významně zapracovaly a že se budou zlepšovat i nadále.

Přejeme i nadále příjemný poslech Českého rozhlasu.

Mgr. Ondřej Nováček
ředitel Centra vysílání

Spustit audio