Posluchač Václav Němec (červenec 2014)

30. červenec 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 7. 2014

Text e-mailové stížnosti

Vážení členové Rady ČRo,

dávám Vám tímto na vědomí dopis, který jsem za iniciativu Vraťte nám stát! zaslal generálnímu řediteli ČRo Peteru Duhanovi dne 3. 4. 2014 ve věci uplatnění sankcí vůči redaktorovi ČRo plus Janu Bednářovi a jeho nadřízeným. Vzhledem k závažnosti případu se domnívám, že je na místě Vás o tomto podnětu informovat. Kopie dopisu byla 3. 4. 2014 zaslána i do vašich rukou.

Celý text dopisu naleznete také v příloze emailu.

S pozdravem

Václav Němec
předseda iniciativy Vraťte nám stát!

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Němče,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš elektronický dopis (ze 4. 4. 2014), který byl Radě ČRo zaslán v kopii − adresátem byl generální ředitel Českého rozhlasu.

Omlouvám se Vám za zpoždění naší reakce. Vzniklo tím, že si Rada ČRo vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření k Vašemu podnětu, to nám ale bylo doručeno s velikou prodlevou.

Zmíněné vyjádření Radě ČRo poskytl Mgr. René Zavoral, náměstek generálního ředitele pro program a vysílání.
Rada Českého rozhlasu toto vyjádření na své veřejné schůzi dne 30. července 2014 vzala na vědomí. Text připojujeme v příloze.

Radní neshledali žádné pochybení na straně Českého rozhlasu.

Vážený pane Němče, děkujeme Vám za Váš zájem o Český rozhlas i za to, že jste se věnoval poskytnutí zpětné vazby k jeho práci. Jak uvidíte z přiloženého vyjádření Mgr. Reného Zavorala, Váš dopis vyvolal velmi důkladnou reflexi jednání ČRo v dané záležitosti. I pro Radu Českého rozhlasu tak vznikl velmi zajímavý materiál.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas
viz. přiložený dokument

Spustit audio