Posluchač Václav Marek (leden 2014)

29. leden 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 1. 2014

Text e-mailového dotazu

Vážení radní,

proč se na stanici ČR2 ruší jediný celorepublikový a velmi oblíbený pořad "Písničky od srdce"? Regionální stanice ho samozřejmě nemohou nahradit. Je pro vás důležitější názor občanů, kteří platí koncesionářské poplatky nebo nějakého teoretika Dittricha? Věřím, že nedopustíte snižování kvality vysílání dvojky a omezení celorepublikových možností přání.

S pozdravem
Ing. Václav Marek

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Marku,

jménem Rady ČRo potvrzuji přijetí Vaší stížnosti z 15. 12. 2013. Vaše výhrady byly důvodem k tomu, aby si radní vyžádali vyjádření pana Mgr. René Zavorala, náměstka generálního ředitele ČRo pro program a vysílání, které posléze vzali na vědomí.

Vážený pane, dovolte, abych Vám popřál vše dobré a zůstávám s pozdravem

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane inženýre,

děkujeme za Váš ohlas na vysílání Českého rozhlasu Dvojky. Váš názor, stejně jako názor dalších posluchačů, je pro nás důležitý. Proto se jím zabýváme a dovolte mi, abych na něj reagoval.

Dlouhodobou snahou Českého rozhlasu je jasné vymezení jednotlivých programových okruhů a jejich vzájemné doplnění. I proto přestal Český rozhlas Dvojka od 2. ledna 2014 vysílat pořad „Písničky na přání“, které od stejného dne vysílají regionální stanice Českého rozhlasu, vždy v 17:00 hodin. Pořad se tedy neruší, jen se s ním můžete nadále setkávat na jiných kmitočtech než doposud. Jedinou změnou je fakt, že pořad není celorepublikový.

Označení pana Ing. Miroslava Dittricha, šéfredaktora Českého rozhlasu Dvojky, z Vašeho e-mailu nevyznívá uctivě. Přesto Vás mohu ubezpečit, že má všechny odborné předpoklady k výkonu této funkce a on, stejně tak jako celý tým Dvojky, se snaží zvyšovat kvalitu vysílání Dvojky. Činí tak na 100 %, protože jinak to ani nejde a pokud by ke své práci takto nepřistupovali, nemělo by smysl ji ani dělat.

S pozdravem

Mgr. René Zavoral
náměstek generálního ředitele pro program a vysílání

Spustit audio