Posluchač Tomáš Žižka (září 2014)

24. září 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 9. 2014

Text e-mailové stížnosti

Dobrý den,

kde prosím mohu sdělit své názory na rozhlasovou stanici, popř. se připojit k fóru posluchačů na internetu, popř. si stěžovat?

Rád bych Vám sdělil svůj posluchačský názor-výhrady na českou část vysílání BBC na frekvenci 101,1 v Praze:

- toto vysílání není v duchu britské BBC jakožto seriozní vysílání
- hlasatel uvádí stanici jakožto stanici "BBC World Service", přitom to není pravda, jedná se o české vysílání
- hlasatel uvádí tuto stanici jako DJ na "diskotéce", což zní uboze, protože se snaží o "sebejistý" přízvuk, ale jen se snaží
- mluvená řeč je prokládána "rádoby trendy hudbou", což není v duchu originální "BBC World Service". Rozhlasových stanic s tímto způsobem vysílání je v Česku podle mého názoru více než dost (snad všechny ostatní). Tato hudba se nehodí k originálnímu vysílání BBC. A vůbec prokládáni mluveného slova hudbou se zde nehodí a posluchače to otravuje.
- uvítal bych kdyby tato stanice vysílala jako dříve např. Radio Česko, Historii národa apod. Ťím, že už je nevysílá, došlo ke změně k povrchnímu konzumerizmu.
- jako druhou variantu bych uvítal, kdyby originální BBC vysílala 24 hodin denně, a ne jen 18.

Děkuji za Vaše posouzení tohoto e-mailu a radu, jak mám postupovat.

T. Žižka

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Žižko,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš podnět z 19. srpna 2014.

Adresátem stížností „na českou část vysílání BBC na frekvenci 101,1 v Praze“, jak uvádíte, nemůže být Rada Českého rozhlasu (ani Český rozhlas samotný), neboť od konce února 2013 na této frekvenci vysílá soukromá rozhlasová stanice patřící mediální skupině Lagardère Active ČR. Případnou stížnost tedy musíte směřovat k onomu soukromému médiu.

Zmiňujete-li Rádio Česko, vězte, že tato stanice Českého rozhlasu přestala existovat 28. února 2013. Její nástupkyní je stanice mluveného slova Český rozhlas Plus dostupná v Praze a okolí i na vlnách VKV, a sice v čase 6−10 a 17−20 hod. na frekvenci regionální stanice Regina 92,6 MHz. Další informace o možnostech poslechu a programu ČRo Plus najdete zde: http://www.rozhlas.cz/plus/ostanici/ .

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Spustit audio