Posluchač Tomáš Vašíček (září 2013)

26. září 2013

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 9. 2013

Text stížnosti
Viz připojený originál

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Vašíčku,

jménem Rady ČRo potvrzuji příjem Vaší stížnosti ze 3. září 2013 a konstatuji, že členové Rady se s obsahem Vašeho sdělení seznámili, vyžádali si vyjádření pana Mgr. Tomáše Pancíře, ředitele Centra zpravodajství Českého rozhlasu, které posléze vzali na vědomí.

Vážený pane věřím, že budete i nadále pozorným posluchačem "našeho" média, přeji Vám vše dobré a zůstávám s pozdravem

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Vašíčku,

děkujeme za Váš dopis. Příslušný pořad jsme na základě Vaší stížnosti znovu zanalyzovali, níže přikládáme závěr vedoucího redakce aktuální publicistiky Petra Dudka:

„Pan Vašíček mj. píše, že ve 20 minutách by očekával více témat, ale že v těch inkriminovaných bylo téma jen jedno, a proto pořad "ztrácí dynamiku a částečně zajímavost". Z poslechu i přepisu pořadu je jasné, že se mluvilo o vztahu náměstka Semeráda k bývalému hejtmanovi Davidu Rathovi, o síle důkazů projednávaných u soudu s D. Rathem, o práci náměstka Semeráda v Bruselu, o firmě, kterou náměstek Semerád dříve vlastnil, a o tom, proč ji prodal a také o škodě, která za působení D. Ratha mohla Středočeskému kraji vzniknout (což je např. mínění krajské politické opozice). Paralela mezi stanoviskem MMR, které se o škodu (56 mil.) k soudu přihlásilo, a stanoviskem zastupitelstva Stč. kraje, které se ke škodě nepřihlásilo, neznamená, že moderátorka stanoviska "míchá do jednoho kompletu", ale že poukazuje na nápadný rozdíl. A podle odpovědí náměstka Semeráda se dá uvažovat, že tento dotaz nebyl nesmyslný. V přepisu rozhovoru se jistě najdou důkazy, že moderátorka odpovědi náměstka Semeráda zpochybňovala, ale to je její úkol. Důkazy o tom, že by odpovědím náměstka Semeráda "dávala jiný význam", nelze v záznamu najít.“

Rozumím tomu, že můžete mít na některé věci jiný názor, úkolem média veřejné služby ale podle našeho přesvědčení je přinášet „tvrdé“ rozhovory, ve kterých se moderátoři nespokojí s první odpovědí, ale ptají se dál a více do hloubky. A součástí tohoto typu pořadu musí být i určité zpochybňování odpovědí, pokud k tomu na základě jiných dostupných informací je důvod. Samozřejmě moderátor musí reagovat v živém vysílání bezprostředně a rychle, není šance se znovu vrátit a rozhodnout se jinak.
S pozdravem

Mgr. Tomáš Pancíř
ředitel Centra zpravodajství Českého rozhlasu

Spustit audio