Posluchač Stanislav Pýcha (srpen 2014)

27. srpen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 8. 2014

Text stížnosti
viz. připojený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Pýcho,
jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost, která byla Radě ČRo postoupena Radou pro rozhlasové a televizní vysílání dne 17. 7. 2014.

Rada ČRo se hudební stránkou stanice ČRo 1 - Radiožurnál dlouhodobě zabývá. Dne 1. 12. 2011 k (nejen) tomuto tématu uspořádala veřejný seminář, kde spolu diskutovali odborníci, hudební publicisté a zástupci ČRo. Videozáznam té veřejné debaty je dostupný na internetových stránkách Českého rozhlasu − http://www.rozhlas.cz/rada/seminare/_zprava/videozaznam-seminare-rady-cro-k-hudbe-na-stanicich-radiozurnal-a-dvojka--984174

Věříme, že Vás ta diskuse zaujme. Krátce po ní doznala hudební stránka Radiožurnálu změn, výrazně tehdy ubylo stížností posluchačů. Rada ČRo se k tomu tématu jistě opět vrátí - počet aktivních skladeb v playlistu Radiožurnálu i podíl anglickojazyčných písní, který zmiňujete ve svém podnětu, jsou určitě problematikou, která si zaslouží průběžný zájem Rady ČRo.

Rada ČRo si vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Jan Pokorný, šéfredaktor Radiožurnálu.
Rada Českého rozhlasu toto vyjádření na své veřejné schůzi dne 27. srpna 2014 vzala na vědomí. Text připojujeme v příloze. Jan Pokorný v něm správně upozorňuje na to, že Český rozhlas dále rozvíjí svou stanici mluveného slova ČRo Plus. Jelikož jste z Prahy, je Vám stanice ČRo Plus dostupná i na vlnách VKV, a sice v čase 6−10 a 17−20 hod. na frekvenci reginální stanice Regina 92,6 MHz. Další informace o možnostech poslechu a programu ČRo Plus najdete zde: http://www.rozhlas.cz/plus/ostanici/ .

Vážený pane Pýcho, v Radě ČRo věříme, že si i v dalších částech velmi široké programové nabídky stanic Českého rozhlasu můžete vybrat vysílání, kde Vás nebude rušit hudba, kterou nemáte rád.

S pozdravem
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Radiožurnál je zpravodajská stanice zhruba s polovičním podílem hudby. Denně nás poslouchá cca 830 000 posluchačů. Tedy stejně tolik individuálních vkusů, preferencí, a to vše v kategoriích líbí x nelíbí. Jakkoliv bychom rádi, tak nedokážeme obsloužit všechny. Co tedy zbývá? Zamířit na širší střed. Tak to dělá Radiožurnál, jedna ze stanic Českého rozhlasu. I ostatní stanice mají svůj hudební formát - Dvojka, Vltava, regionální stanice. To je ta širší nabídka, z níž si posluchač určitě vybere. Stojím si za tím, že v uplynulém roce prošla hudební složka Radiožurnálu výraznou obměnou. Nastavili jsme si nové parametry a ty dodržujeme. Vycházíme z profesionálního úsudku hudebních redaktorů, intuice a pravidelného dotazování posluchačů. To, co slyšíte z rádia je výsledek. A jako vždy dodávám - nikdy se nemůžeme zavděčit všem. Marná sláva, četnost písniček anglosaské provenience je dána jejich kvalitou, úspěšností a poptávkou publika Radiožurnálu. Vedle ní zařazujeme i skladby francouzské nebo italské, slovenské a samozřejmě české. ČT24 je speciální zpravodajský program, kolegové z ČT to mají snazší v tom, že mají celý jeden okruh plnoformátově zpravodajsko-publicistický. Problém pro rozhlas je, že nejsou volné vysílací frekvence, které by umožnily šíření takové stanice jako je France Info, BBC Five Live atd. Český rozhlas dlouhodobě usiluje o novelu zákona, která by pomohla tomu, aby se Český rozhlas Plus (tedy stanice tzv. all news) dostal i na další kmitočty a uspokojil tak požadavky posluchačů, kteří po takovém vysílání volají. Český rozhlas je na tento krok programové připraven - zbývá už jen dořešit technickou stránku věci.

Jan Pokorný
šéfredaktor Radiožurnálu

Spustit audio