Posluchač Stanislav Krejčíř (září 2013)

26. září 2013

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 9. 2013

Text stížnosti
Viz připojený originál

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Krejčíři,

jménem Rady ČRo potvrzuji příjem Vaší stížnosti ze dne 16. 7. 2013, která nám byla doručena z RRTV dne 20. 8. 2013. Na jejím základu si členové Rady vyžádali názor pana Ing. Jiřího Jeřábka, vedoucího Oddělení marketingu OKVV (Odboru komunikace a vnějších vztahů), se kterým vyjádřili souhlas.

Vážený pane věřím, že i nadále zůstanete pozorným posluchačem "našeho" média, přeji Vám vše dobré a zůstávám s pozdravem

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Krejčíři,

reagujeme na Váš dotaz týkající se vysílání sponzoringu stanice Radiožurnál v televizní stanici Prima.

Chtěl bych Vás informovat, že veškeré marketingové aktivity (mezi něž patří i Vámi zmiňovaný sponzoring), jsou realizovány výhradně z příjmů z obchodní činnosti Českého rozhlasu. Mezi takovými činnostmi figuruje například prodej reklamního času na stanicích ČRo, sponzoring, pronájem prostor ČRo, výroba reklamních spotů apod. Příjmy plynoucí z rozhlasových poplatků tedy nejsou vynakládány na marketingové aktivity, činnosti.

Věřím, že odpověď je srozumitelná a zůstanete nadále posluchačem stanice Radiožurnál a příznivcem Českého rozhlasu.

Ing. Jiří Jeřábek
vedoucí Oddělení marketingu OKVV

Spustit audio