Posluchač Robin Fried (červen 2014)

25. červen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 6. 2014

Text e-mailové stížnosti

Dobrý den,

Každý den čtu Cro Zpravy přes iPad a moc rád, jenže existuje velmi nepřijemný problém při čtení v tom, že když chci se na okamžik přepnout na další aplikaci v ipadu a pak se vratím do novin, vaše aplikace si mysli, že chci se čtením začít znovu a vratí mě zpatky do prvního článku v prvnim rubriku (totiž v rubriku "Hlavní Strana".) Představte si, že právě čtete velmí zajimavý článek o kriminalitě v USA a chcete ověřit kus informáce přes googlu č wikipedia; přepněte se na google, najděte to, co hledáte a pak se vrátíte do cro Zprav a hle, jste někde uplně jinde a proto musíte najít znovu ten článek a místo v článku kde jste právě četl. Bodejt - mrzutá věc. Nebylo by lepší, kdybyste aspoň za určitou lhůtu řekneme 5-10 minut připominali kde četl čtenař než se přepnul někam jinam a pak ho vrátite kde byl? Vím, že je problém když se článek měni (nebo se zmizí) v mezeru mezi přepnutím jinam a vrácením zpatky - ale lze tento připad vyřešit jednoduše neviditelným okolkováním článků, a když se uživatel vrátí a kolek posledního čteného článka změnil nezbývá než vrátit čtenáře buď do začatku dotýčného članka (jestli ještě existuje) nebo do prvniho članku v prvním rubriku Zprav. Jinak byste mohli čtenaře vrátit tam, kam právě četl než chtěl najít kus informace v jiné aplikaci.

Děkuji za pochopení,

Loajální čtenář Robin Fried

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Friede,

reagujeme tímto na Váš podnět z 12. dubna 2014.

Rada ČRo si k němu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Poskytl je Mgr. Alexandr Pícha, ředitel Centra Nová média RČRo. Rada Českého rozhlasu toto vyjádření vzala na veřejné schůzi dne 25. června 2014 na vědomí.

Rada ČRo se k problému, který popisujete, v budoucnu vrátí a bude se vedení ČRo ptát, jak vývoj aplikace zmíněný A. Píchou dopadl.

Vážený pane Friede, děkujeme Vám za Váš zájem o Český rozhlas.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas
viz. přiložený dokument

Spustit audio