Posluchač Radan Podgrabinský (duben 2014)

26. březen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 3. 2014

Text e-mailové stížnosti

Vážení,
reaguji tímto na záměr ředitele Českého rozhlasu ukončit k 01.03.2014 dlouhovlnné vysílání Radiožurnálu.
Provozovat analogové vysílání s amplitudovou modulací v 21. století je nesporně technický přežitek a ekonomický nesmysl.
Nevyužívat nadále fyzikálních výhod šíření dlouhých vln je minimálně stejně nerozumné.
Již delší dobu pozoruji jistou neshopnost odborníků nastartovat digitální šíření rozhlasu.
V tomto případě by se mělo vycházet ze stávajících možností. Vysílač Topolná pokrývá velkou část Evropy, při nasazení digitálních metod modulace při daleko nižším příkonu (značná úspora energie, tj. financí).
Při aplikaci standardu DRM, který je zřejmě v současnosti jediný použitelný, by se mělo jít cestou monofonního signálu s dvojnásobnou šířkou pásma (tedy nikoliv stereo 2x 4,5 kHz, ale mono 9 kHz) při zachování stejného datového toku (nepotřebujeme prostorový zvuk, ale srozumitelné sykavky, případně poslouchatelnou hudbu, a to i při pohybujícím se přijímači).
Po obsahové stránce je jasné, že nelze vzhledem k velkému pokrytí stavět na národním programu. Nabízí se tedy něco jako bývalý Interprogram. Do začátků by jistě vypomohl za režijní cenu Slovenský rozhlas se svým okruhem Radio Slovakia.
Od těchto úvah je jen krůček ke zdroji financování. Při možném zapojení více veřejnoprávních rozhlasů Evropské unie by se jistě našla nějaká evropská dotace, která by zaplatila nezbytné úpravy vysílače a zajistila dostupnost komerčních přijímačů.
Výsledkem by bylo kvalitní pokrytí digitálním signálem mezinárodního obsahu značné části Evropy bez potřeby přístupu na internet, rozšíření nejen jazykových znalostí atd.

Stálo by za úvahu se nad tím důkladně zamyslet, než skončí technologie ve šrotu a personál na úřadě práce.

S pozdravem
Radan Podgrabinský

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Podgrabinský,

potvrzuji tímto přijetí Vaší stížnosti ze dne 14. 1. 2014. Rada Českého rozhlasu si vyžádala od vedení ČRo vyjádření k dané stížnosti. Text vyjádření od pana Mgr. Reného Zavorala, náměstka generálního ředitele, které přikládáme, vzala Rada ČRo na svém jednání na vědomí.

Se srdečným pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
úřadující předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Podgrabinský,

s radostí vás můžeme informovat, že na konci února byla ukončena složitá jednání mezi Českým rozhlasem a Českými Radiokomunikacemi ohledně vysílání na dlouhých vlnách. Český rozhlas Radiožurnál bude i nadále vysílat z vysílače Topolná na dlouhých vlnách. Zástupci Českého rozhlasu a Českých Radiokomunikací podepsali smlouvy o prodloužení provozu vysílače, a to na další tři roky.

Pro další informace vám přikládáme tiskovou zprávu.

S pozdravem

Mgr. René Zavoral,
náměstek generálního ředitele pro program a vysílání

Spustit audio