Posluchač Petr Kašpar (leden 2014)

29. leden 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 1. 2014

Text e-mailu

Vážená Rado Českého rozhlasu.
Dovoluji si informovat pověřené osoby,požádat,dát podnět,sdělit svůj subjektivní názor posluchače roky poslouchajícího vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Velice si vážím služby, regionálního studia,úspěchů,výsledků práce kolektivu zejmena za vedení pana ing. Kolovratníka- dnes bývalého ředitele. Dle mého soudu,je tady vytvořený řádný kus práce,nebylo,není jistě lehké,aby takhle mladé rádio se udrželo,získalo posluchače na již do značné míry rozděleném posluchačském trhu. Říkám rovnou,mám tu stanici,lidi-moderátory rád.Vždy,jsem měl,mám pocit,že jim skutečně tzv.o posluchče jde,až na prvním místě. Proto též mí to nedalo a píši,chci se vyjádřit,podpořit snad dobrou věc,lidi,u kterých mám pocit,kteří si podporu zaslouží.
Jiří Hajda-moderátor-věk cca.60-let s letitou praxi,posluchačsky velmi oblíbeny.Předpokládal jsem,že nový pan ředitel,jej bude spíše hýčkat,rozmazlovat,skutečnost je taková,že končí,má výpověď.
Paní Slezáková-šéfredaktorka,oblíbená,milá profesionálka s letitou praxi-výpověď s nabídkou externí spolupráce,nechápu.
Ono je těch věcí nejasných více,ohledně poslechovosti,která jistě souvisí se špatným signálem,pak změna programu spíše k horšímu. Též se mluví o nějakém spojení studia Hradec Králové a Pardubice,což někteří posluchači odmítají. Mělo by se o tom všem,asi diskutovat.
Vnímám nepohodu,kterou lze slyšet v hlase některých moderátorů,občas je znát,že mají strach,co bude dál. Není totiž lehké vyjádřít nesouhlas s ředitelem,mohla by následovat výpověd´,ted´novou práci ,těžko se sežene,má člověk,moderátor určité závazky k rodině i např.hypotéku,atd.
Budu rád,jestli nějak věci prověříte,případně v něčem přispějete k nápravě. Určitě,některé výše popsané věci nejsou,tak,jak mají býti.
S pozdravem se loučí a na odpověd´se těší Kašpar Petr

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Kašpare,

Rada ČRo obdržela Vaše výhrady a připomínky ze dne 28. 12. 2013 a na jejich základu si vyžádala vyjádření pana Ing. Pavla Kudrny, ředitele ČRo Hradec Králové a ČRo Pardubice, které posléze vzala na vědomí.

Vážený pane, přeji Vám vše dobré a zůstávám s pozdravem

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Kašpare,

dovolím si reagovat na stížnost, kterou jste zaslal Radě Českého rozhlasu na organizaci, vysílání a personální obsazení Českého rozhlasu Pardubice.

Pokusím se vysvětlit svoje kroky, které mně ke změnám ve vysílání, v organizaci i k personálním úpravám, vedly. Na začátku všeho stál důkladný poslech a rozbor vysílání. Přestože, jako letitý moderátor, redaktor i autor mnoha částí programu na celoplošných stanicích si troufnu tvrdit, že poznám dobré a špatné vysílání, dobrého a špatného moderátora, dobrou a špatnou reportáž, dobré a špatné vedení rozhovoru, přizval jsem k posouzení celkového stavu pardubického vysílání mediální odborníky. Závěr nebyl příliš optimistický. Přestože se ve vysílání vyskytovalo mnoho dobrého, řada věcí byla hodnocena negativně a bylo doporučeno se právě těmto věcem věnovat.
Tento závěr byl, bohužel, podpořen i strohými čísly statistiky. Poslechovost ČRo Pardubice se pohybovala a stále ještě pohybuje na žalostné úrovni, v rozmezí statistické chyby.
Na začátku úpravy schématu vysílání byl požadavek, aby i Český rozhlas Pardubice plně respektoval zadání projektu "Regiony 2014", ve kterém se řeší celkové vyznění všech regionálních stanic, společná zvuková grafika, hudební složka atd. Upravili jsme znělkovou grafiku, odstranily rušivé znělky, které se za roky vysílání staly logicky disharmonickými. V prosinci se začalo vysílat podle nového schématu, které plně zapadá do výše uvedeného projektu. Při jeho tvorbě jsme čerpali z dobrých částí vysílání, které jsme často i rozšířili, dali lepší vysílací časy. Schéma jsme ve spolupráci s odborníky dramaturgicky upravili a zvýšili, na základě požadavků posluchačů, podíl hudby. Zařadili jsme nové části programu, které jsou obecně velmi kladně přijímány. Nabídli jsme více zábavy, vzdělání, soutěží i oblíbených poraden. Pravidelnou plochu pro hosta jsme přesunuli z dopoledne na ranní čas, čímž se rozšířil prostor pro složení hostů. Logicky je možné takto reagovat na následné události dne. Například, napadne neobvyklé množství sněhu, zastaví se u nás někdo z Údržby silnic, bude dopoledne otevřen nový most, přijde odborník, atd. Program je "živý" organismus, musí se logicky vyvíjet, reagovat na společenské změny. Na druhou stranu musí dávat programové jistoty a to se nám, pevně věřím, daří.

Se změnami v programu logicky souvisí moderátorské, redaktorské či jiné obsazení. Trochu nechápu, jak se řadový posluchač, to se neurazte, dozví, že dochází k interním personálním změnám, pokud se ve vysílání taková změna neodráží a nikde nebyla zveřejněna. Paní Jitka Slezáková moderuje nadále, na jejím hlase je cítit odpočinek, její nasazení je vynikající. Těším se na další spolupráci s ní, na její moderování i natáčené příspěvky. Přechod na externí spolupráci byl na základě dobrovolné, oboustranné dohody. Rozumím tomu, že každý posluchač si může oblíbit "toho svého moderátora" a jakákoliv změna mu může vadit. V případě pana Jiřího Hajdy jsem postupoval zvlášť uváženě.

Sám vím, co to znamená, když člověk přijde o možnost moderovat, také mě taková životní změna potkala. Našel jsem však jiný prostor, který mi na moderování více vyhovoval, a byl jsem dokonce více spokojený. Věřím, že jej najde i pan Hajda. Reakce na jeho moderátorské výkony byly velmi rozporuplné. Objevily se sice kladné, bohužel, ale převažovaly až velmi kritické. Také zvládnutí "samoobslužného způsobu vysílání" dělalo panu Hajdovi problém. Vyskytovaly se často "díry" ve vysílání, problém byl s nájezdy písniček, podkreslováním mluveného slova hudbou atd. Je přirozené, ne každý je dokonale technicky nadaný. A protože se bude i nadále složitost techniky i vysílání zvyšovat, usoudil jsem, že nemá cenu trápit ani moderátora, ani posluchače. Po důkladném poslechu jsem se rozhodl ukončit spolupráci a najít na základě konkurzu nové spolupracovníky, což se podařilo. Například nový moderátor Miroslav Hruban je nejenom technicky velmi zdatný, ale také jeho projev je pro nové a moderní vyznění stanice, přijatelnější. Patrně namítnete, že nesouhlasíte, ale jistě mi, jako řediteli, neupřete právo, abych sestavil svůj tým z osob, se kterými si rozumím, vyhovují zamýšlenému výslednému vyznění stanice a považuji je za odborníky. Z lidského pohledu byl pro mě pan Hajda velmi milým člověkem a věřte, že ani já nemám radost, že jsme se museli rozloučit. Vzhledem k tomu, že byl externistou a jak se svěřil, má ještě jinou pracovní činnost, jsem přesvědčen, že pro něj tato změna nebude zásadním životním zlomem. A znovu opakuji, věřím, že si najde jiné médium, kde svoje rozhlasové zkušenosti uplatní.

Ve vysílání se jistě setkáte i s dalšími programovými změnami a úpravami, je možné, že přijdou i změny personální. Vždy však budou v souladu se snahou o tvorbu vysílání, které je moderní, přátelské a pohodové, na vysoké technické i profesní úrovni.

S přátelským pozdravem v Pardubicích 7.1.2014
Ing. Pavel Kudrna
ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové
a Českého rozhlasu Pardubice

Spustit audio