Posluchač Pavel Stulík (září 2014)

24. září 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 9. 2014

Text e-mailové stížnosti

Vážená Rado Českého rozhlasu!

Rád bych tímto požádal Radu, aby využila svého vlivu na Český rozhlas a pokusila se pozvednout kulturu vysílání který se z veřejnoprávního média šíří v souvislosti s ruskými sankcemi a dopadem na jednotlivé firmy.

Ano, je to nepříjemné, některé firmy to bude stát desítky milionů korun, ale na kolik byste si vyčíslili hodnotu života svých blízkých?!

Víc než tisíc Ukrajinců už o život přišlo a to proto, že už dál nechtěla tahle společnost žít jak otroci a chtěli mít stejné podmínky pro život jako my. A navíc se teď postavili jako hráz proti zlu, které ohrožuje i nás.

Dosavadní styl relací se blíží bulváru, straší lidi a podporují to o co ruské propagandě jde-tj. rozbít jednotu států EU. To potřebujeme další eskalaci (sestřelení civilního letadla)!? Značná podpora Ruska teroristům a způsob jak se prosazují se podobá působení Henleinovců před 2.SV!!!!

Spíše by se měl v ČR podporovat směr "Ok, je to bolestné, ale my to rádi obětujeme, aby se někde v Evropě nemuselo umírat za naše společné hodnoty!! " Nemusím snad tyto hodnoty všechny vyjmenovávat, ale patří mezi ně zejména : svoboda, lidská práva, lidská důstojnost, demokracie, respektování zákonů.... Není to jednoduché, ale to by mělo být zejména hlavním tématem veřejnoprávního rozhlasu. Ne bulvár a ruská propaganda !!! Toho už je dost.

Bude mi potěšením, zlepší-li se způsob vysílání.

S pozdravy

Ing. Pavel Stulík

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane inženýre,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš podnět z 11. srpna 2014.

Rada ČRo hodlá v blízké budoucnosti zadávat další nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu. Je pravděpodobné, že takto necháme posoudit i to, jakým způsobem se ČRo zabývá tématem ukrajinské krize.

Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Poskytl je Mgr. Ondřej Nováček, ředitel Centra vysílání Českého rozhlasu.
Rada Českého rozhlasu toto vyjádření na své veřejné schůzi dne 24. září 2014 vzala na vědomí. Text připojujeme v příloze.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Válka na Ukrajině a s ní spojené téma sankcí představuje pro Český rozhlas náročnou zkoušku schopnosti nezávisle a objektivně informovat a zároveň přinášet občanům České republiky různé úhly pohledu. Není pochyb o tom, že jsme svědky informační války a pokusů o manipulaci veřejného mínění prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací. O to důležitější je v tento moment vysílání veřejnoprávního Českého rozhlasu, který je schopen díky zahraničním zpravodajům získávat nezprostředkované informace přímo v centru dění a zároveň díky propracovanému editorskému systému a pečlivému ověřování zdrojů filtruje jiné informační zdroje a brání se lobbistickým tlakům. Kodex Českého rozhlasu zdůrazňuje následující hodnoty: nezávislost, objektivnost a vyváženost. Zákon o Českém rozhlasu ukládá „poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.“ V souladu s tím ve vysílání dostávají prostor představitelé různých názorů a hledisek, ať již většinových či menšinových, což samozřejmě vzbuzuje u posluchačů s vyhraněným názorem negativní reakce. Pane Stulíku, zatímco Vy obviňujete Český rozhlas z příliš „proruského“ postoje, jiní posluchači si stěžují na protirusky zaměřené vysílání Českého rozhlasu. Tyto stížnosti chápeme jako daň za úsilí o celistvý a vyvážený pohled na složitý a mnohovrstevnatý problém. Jsme si rovněž vědomi, že v úsilí o otevřenost, nestrannost a nezávislost Českého rozhlasu nelze ztratit ze zřetele hodnotu nejvyšší, imperativ poslání veřejnoprávního média - stát vždy na straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod, demokratických hodnot. Jsme přesvědčeni o tom, že ve všech zmíněných aspektech Český rozhlas plní své poslání.

Mgr. Ondřej Nováček
ředitel Centra vysílání

Spustit audio