Posluchač Pavel Přeučil (leden 2014)

29. leden 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 1. 2014

Text e-mailové stížnosti

Dobrý den,

podávám tímto stížnost na chybné a amatérské rozhodnutí vedení Českého rozhlasu, týkající se především zrušení interaktivního pořadu Bezstarostná jízda na stanici Regina Praha. Pořad byl neocenitelným pomocníkem servisního charakteru pro desítky tisíc řidičů, pohybujících se denně v ulicích hlavního města a jeho okolí. Jako jeden z nich, dojíždějící denně 30 km do Prahy a zpět, jsem byl pravidelným posluchačem Bezstarostné jízdy, jejíž informace mi mnohokrát pomohly předejít krizovým situacím a vyhnout se dopravním kolonám.

Jako dlouholetý žurnalista samozřejmě vím, že za tímto rozhodnutím stojí ekonomické zájmy a nikoli zájmy posluchačů. Bezstarostná jízda byla nepochybně finančně náročnější, než jednoduché převzetí publicistického vysílání Českého rozhlasu Plus. Nicméně, pokud se bude veřejnoprávní medium řídit pouze ekonomikou, může to rovnou zabalit. Určitě nejsem sám, kdo si na autoradiu okamžitě zrušil předvolbu Reginy a nastavil si například Radio City, které má dopravní zpravodajství mnohem aktuálnější, než celá Zelená vlna. Pokud by mne zajímala v ranní špičce publicistika, která Bezstarostnou jízdu nahradila, mám možnost si naladit stanice, které ji vysílají.
Bezstarostná jízda poskytovala aktuální informace, které nikdy nemohou nahradit čtvrthodinové iíntervaly maximálně stručné Zelené vlny. Už z toho důvodu, že řidiči v Praze a okolí se pohybují na poměrně krátkých úsecích a než se jim dostane zpráviček Zelené vlny, omezených na 2 - 3 hlášení o dopravní situaci, už jsou beznadějně uvězněni v kolonách, nebo se dostávají do krizových situací.
Žádám tedy Radu Českého rozhlasu o zásah vůči vedení ČRo ve věci přehodnocení tohoto zásadně chybného rozhodnutí, poškozujícího desítky tisíc lidí.

S pozdravem
Pavel Přeučil

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Přeučile,

jménem Rady ČRo potvrzuji přijetí Vaší stížnosti ze dne 7. 1. 2014. Na jejím základu si radní vyžádali vyjádření pana Jana Mengera, náměstka generálního ředitele ČRo pro regionální vysílání, které posléze vzali na vědomí.

Vážený pane, věřím, že i nadále zůstanete pozorným posluchačem Českého rozhlasu, přeji Vám vše dobré a zůstávám s pozdravem

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Přeučile,

dovolte mi reagovat na Vámi podanou stížnost. Rozhodnutí o přebírání některých částí vysílání Českého rozhlasu Plus stanicí Český rozhlas Regina nebylo rozhodnutí amatérské, ani ukvapené. Jednalo se o velmi dlouho zvažovaný a ze všech stran promýšlený krok, který má navíc oporu ve velmi obsáhlých a přesných průzkumech mezi (nejen) posluchači Českého rozhlasu.

Dovolím si také oponovat Vaší úvaze, že za tímto rozhodnutím stojí pouze ekonomické zájmy, jelikož to není pravda. V tomto případě (a nutno poznamenat, že ani v jiných) se při svém rozhodování neřídíme pouze ekonomickou stránkou věci. Vždy máme na paměti zájem posluchače, který dáváme do kontextu s vývojem a trendy poslechovosti jednotlivých programových segmentů i vysílání stanice jako celku a až potom teprve přidáváme ekonomický pohled na danou věc.
V tomto případě bylo z většiny ukazatelů zřejmé, že formát pořadu typu Bezstarostná jízda po mnoha letech svého vysílání oslovoval pouze omezenou (myšleno ne příliš velkou) skupinu posluchačů. S ohledem na množství obyvatel žijících v Praze, které lze kvalitním programem oslovit, konkurenční prostředí a vynaložené prostředky na provoz stanice jsou bohužel výsledky poslechovosti Českého rozhlasu Regina z dlouhodobého hlediska neuspokojivé. Navíc v provedených průzkumech po formátu hlubší, analytické publicistiky volalo čím dál více posluchačů právě z regionu hlavního města.

Dovolím si také polemizovat s Vámi naznačenou „neužitečností“ zpráv Zelené vlny, která je zařazena po celý den, tj. i v přebíraných blocích Českého rozhlasu Plus, každých 20 minut. Věřte, že inovovaným pojetím dopravního servisu, kdy se v něm objevují hlavně nečekané a nepravidelné dopravní komplikace, nehody a ad-hoc uzavírky, je Zelená vlna se svým dvacetiminutovým intervalem užitečnou náhradou.

Vážený pane Přeučile, věřím, že mé vysvětlení přijmete s pochopením a přeji Vám vše dobré.

S pozdravem
Jan Menger
náměstek generálního ředitele ČRo pro regionální vysílání

Spustit audio