Posluchač Pavel Kratochvíl (srpen 2014)

27. srpen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 8. 2014

Text e-mailové stížnosti

Vážení,

uběhlo již půl roku od zavedení programových změn na stanici Regina. Jistě již sami za tu dobu víte, že se tyto změny nesetkaly s příliš příznivým ohlasem posluchačů. Abych nepřeháněl, vy jste možná nějaký děkovný dopis dostali, já se bohužel setkal pouze s reakcemi vyloženě alergickými.
Půl roku je dost dlouhá doba na to, aby bylo možné vyhodnotit přínosy a nevýhody provedených změn. Já jsem si pro sebe takové vyhodnocení provedl a po něm se musím připojit k celé řadě stěžovatelů, kteří vám svou stížnost na zrušení pořadu Bezstarostná jízda (BJ) směřovali přede mnou. Po jeho zrušení není možné si na základě rozhlasového vysílání utvořit celkový přehled o dopravní situaci v Praze a jejím okolí, ať už prostřednictvím poslechu stanic Českého rozhlasu nebo i jiných. Náhrada vysíláním Zelené vlny v intervalu 20 je zcela nedostačující, nehledě na skutečnost, že není nijak výjimečná situace, kdy se spojení nezdaří a z toho vyplývá, že při poslechu Regina/Plus se vám stane, že 40 minut nevíte vůbec nic. Přehled britského nebo francouzského tisku je vám v situaci, kdy řešíte úlohu, zda se vydat po magistrále nebo Štěrboholskou spojkou, víceméně k ničemu. Ba ani komentář p. Hvížďaly, byť je jinak čtu nebo poslouchám velmi rád, není v tomto případě nikterak nápomocen. Problém je v tom, že na analýzy a publicistiku si mohu najít vhodné zdroje, místo a čas, v dopravě takovou možnost nemám a musím se rozhodovat okamžitě na základě informací, které mám v daný okamžik k dispozici. O většinu těchto životně důležitých informací nás Český rozhlas zrušením BJ připravil.
Protože jste všechny stěžovatele přede mnou odbyli "prefabrikovaným" vyjádřením p. Mengera, mám ho již důkladně prostudované a dovolím si s ním v mnoha bodech nesouhlasit (ale občas i souhlasit).

Je možné, že rozhodnutí o zrušení BJ bylo velmi dlouho zvažováno, aspoň někde, rozhodně však nikoliv ze všech stran - rozhořčené reakce posluchačů jsou toho jednoznačným důkazem. Je smutné, že zvažování bylo zcela interní a my jsme se o výsledku dozvěděli 2. ledna, když jsme překvapeně poslouchali, co že se nám v tom rádiu najednou ozývá. Věřte, že se jednalo o překvapení zcela neočekávané a velmi nepříjemné.

Tvrzení o rozsáhlých a přesných průzkumech je velmi vágní, očekával bych vyjádření typu - tento průzkum přinesl takové a takové výsledky, tato (konkrétní) analýza prokázala toto, zde se račte podívat. Takto vyjádření p. Mengera připomíná něco, co si pamatuji ze svého mládí - naši pracující si přejí… atd., atd. Dalo za to ukrýt cokoliv. Nechtěl bych, aby se vrátila doba, kdy bychom se museli spokojit s takovými "informacemi". Podezření, že se jedná pouze o řečnický obrat a zastírací manévr a žádné průzkumy neexistují, vůbec není nereálné. A jestliže analýzy existují, není nic jednoduššího než je zveřejnit a omlátit je nám hloupým o hlavu. I když mohly být prováděny zavádějícím způsobem, aby poskytovaly požadovaný výstup (sám jsem už v životě několik analýz, které měly jasné zadání, co mají prokázat, prováděl), bylo by to aspoň něco konkrétního. Jak se může formát BJ vyčerpat? Jedná se o zjevně nesmyslné tvrzení. Podstatou takového pořadu je nasbírat maximum informací o dopravě v dané oblasti ze všech dostupných zdrojů a tyto informace následně předat co největšímu počtu posluchačů. Myslím, že toto základní schéma BJ naplňovala uspokojivě, jak je tedy možné hovořit o vyčerpání? Co se na tom dá vyčerpat? Pokud opravdu k vyčerpání formátu BJ došlo, co bránilo vedení Českého rozhlasu připravit a spustit pořad ve formátu novém a nevyčerpaném? Nic lepšího než BJ zatím žádná rozhlasová stanice nenabídla. Pokud by se to Českému rozhlasu podařilo, zcela jistě bychom všichni takovou neotřelou "nevyčerpanou pecku" s nadšením uvítali. Ale Český rozhlas pouze zrušil… a náhradou nic odpovídajícího nenabídnul. Je pravda, že se svým způsobem jedná o pořad pro omezenou skupinu… ale na základě mého odhadu poslechovosti bych si troufnul tvrdit, že skupina poslouchající pořady, kterými byla BJ nahrazena, je ještě omezenější (pochopitelně počtem, nikoliv myšlenkově). Zde bych měl dotaz, zda opravdu došlo ke zvýšení poslechovosti stanice, případně ke zlepšení poměru náklady na vysílání/posluchač - což mělo být jedním z cílů zavedených programových změn. Nemohu si odpustit poznámku, že pokud by měla "původní" Regina a její BJ takovou propagaci, jako dnes Plus (myslím např. spoty v ČT, PR prováděné vedením rozhlasu v různých rozhovorech apod.), zcela jistě by její poslechovost byla dostatečná a nikoho by nenapadlo ji zpochybňovat. Jedním z problémů BJ totiž bylo to, že jen málokterý "průměrný" posluchač předpokládal, že by se pořad tak užitečný pro běžný život, mohl objevit na regionální stanici Českého rozhlasu.

Při nulové propagaci se tak posluchač mohl o BJ dozvědět pouze od známých (můj případ) nebo náhodou. Nezpochybnitelným tvrzením a zřejmě jedinou podstatnou informací je záměr vysílat na VKV frekvenci Reginy více publicistiky a z toho vycházející řešení - přebírat program stanice Plus a to bohužel bez ohledu na vše ostatní. Nemám a ani nemohu mít k dispozici analýzy, ale nechám-li stranou reakce posluchačů přímo směrem ke stanici Regina a další, například skupinu "Zachraňte BJ" na Facebooku, a podívám se jen a pouze na stížnosti směrované vaší radě, vidím a vy určitě také, že v celkovém počtu stížností tvoří ty, které se týkají BJ, nezanedbatelný až podivuhodně vysoký podíl. Pokud jde o analytickou publicistiku, narazil jsem jenom na podnět spolku Slovo o slově, který (jak ironické) zpochybňuje úroveň vysílání stanice Plus. Tento podnět nemohu a nechci hodnotit, jenom jsem měl při čtení odpovědi nepříjemný pocit, že jste se k němu postavili poměrně svérázným způsobem.

Vrátím se raději na "své" hřiště. Na základě všech mně (a tedy i vám) dostupných informací jsem přesvědčen, že se v případě zrušení pořadu BJ nejedná o marginální záležitost, ale o problém, kterým byste se měli vážně zabývat. A zabývat byste se jím měli vy sami a nenechávat tuto záležitost v rukou vedení rozhlasu. Ani v armádě se stížnost nepředává k vyřešení tomu, na koho si stěžuji. Předpokládám, že Rada Českého rozhlasu je orgán, který má vůči rozhlasu zastupovat zájmy veřejnosti a nikoliv sloužit jako prodloužená ruka jeho vedení, která nás drzé stěžovatele fackuje.

Proto vás prosím, abyste skutečně zájmy veřejnosti zastupovali.

K napsání této stížnosti mě vedla ještě jedna skutečnost. V neděli (27.7.2014) poskytnul generální ředitel Českého rozhlasu p. Duhan rozhovor pro zpravodajský server IDNES, ze kterého se dá jasně odvodit záměr vyhradit od příštího roku frekvenci, na které dnes vysílá Regina, čistě pro stanici Plus. Je pravda, že nešťastná Regina je nyní tak zdecimovaná, že nebude žádný problém se zdůvodněním takového kroku. Obávám se však, že se bude jednat o krok, který již nebude možné vrátit zpět a který Reginu jednou provždy zlikviduje. A s ním i zbytek naděje, že se někdy může na rozhlasové vlny navrátit inteligentní pořad s tolik potřebnými dopravními informacemi.

Osobně nemám nic proti stanici Plus, ale způsob, jakým je "protlačována" do pásma VKV, pravděpodobně silně znechutí nejen mě ale i posluchače, pro které by měla být primárně určena - ty přemýšlivé. Já sám tím znechucen jsem, přesto si ji občas pustím… a vždy mám přitom smíšené myšlenky. Kdybych je neměl, možná bych ji poslouchal častěji. Za stávajících okolností k ní přeci jen cítím odpor. Proti tomu nepomůže žádná reklama, spíše naopak.

Projekt, jak Plus dostat do pásma VKV je tak ďábelsky prostý a jednoduchý, až mě z toho mrazí:
Vezmi stanici, jejíž frekvenci chceš použít (v tomto případě Regina).
Zlikviduj její nejposlouchanější a nejoblíbenější pořady a zbav ji tak většiny posluchačské základny. Připrav analýzu prokazující takřka nulovou poslechovost - nyní už může být zcela pravdivá. Zastav vysílání původní stanice a nahraď jej vysíláním stanice nové. Řekl bych, že body 1. a 2. vedení Českého rozhlasu úspěšně zvládlo a bod 3. již bude mít těsně před dokončením.

V těchto souvislostech mě napadá otázka, zda je mravného účelu možné dosáhnout nemravnými prostředky.

Na závěr přidám ještě jednu stížnost nebo spíše "podstížnost". Na dálničních mostech jsou umístěny reklamy Českého rozhlasu (Radiožurnál) na dopravní informace. Zadávat takovou reklamu v době, kdy se minimálně v Praze a jejím okolí poskytování informací o dopravě Českým rozhlasem zásadním způsobem zhoršilo, je dle mého názoru naprostým vyhazováním peněz. Vždy to cítím jako plivnutí do tváře. Jediný pozitivní vliv na dopravu u lidí, kteří znají reálný stav věci, může taková reklama mít pouze tím, že dotyčnému zvedne hladinu adrenalinu a na nějakou dobu omezí pravděpodobnost mikrospánku.

Jako člověk, který platí poplatky za rozhlasový přijímač, bych měl rád pocit, že Český rozhlas naše peníze vynakládá účelně a ten v tomto případě nemám.
Nikdy bych nevěřil, že budu někdy cítit potřebu věnovat čas sepisování stížností. Sled událostí týkajících se regionální stanice Regina mě však k tomu donutil. Nejedná se pouze o zrušení BJ, což je věc, která mě samotného přímo fyzicky bolí a za poslední půlrok mě stála několik hodin života zbytečně strávených v dopravních zácpách, ale o všechny kroky, které vedení Českého rozhlasu postupně a zcela cíleně podniká k tomu, aby dosáhla likvidace této a patrně i jiných regionálních stanic.

Všechny tyto kroky a postupy vnímám jako výrazně neetické - vůči posluchačům rozhlasu nepochybně, jak je to vůči pracovníkům těchto stanic, to je otázka… ale ani tady bych na čistotu a průzračnost nevsadil ani tu nejmenší platnou minci.

Zrušení BJ tak mimo jiné vnímám jako symbol a ztělesnění špatných kroků, které nyní vedení Českého rozhlasu dělá. Jako symbol všech špatných kroků, proti kterým se my posluchači Českého rozhlasu musíme bránit. Možná že zbytečně a marně, ale v každém případě to považuji za nutnost.
Vážení členové Rady Českého rozhlasu, vyjádření p. Mengera, které obvykle používáte pro odpověď na tyto stížnosti znám. Nepotřebuji ho znovu. Jak už jsem upozornil výše, nechci odpověď na stížnost od někoho, na koho si stěžuji, dle mého názoru to odporuje základním principům vyřizování stížností. Stížnost jsem adresoval Radě Českého rozhlasu a zajímá mě její názor.

Bůh nás ochraňuj, pokud je váš názor opravdu totožný s názory vedení Českého rozhlasu.
S úctou,
Pavel Kratochvíl

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Kratochvíle,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost z 29. 7. 2014.

Rada ČRo k problematice, o níž jste nám podruhé napsal, nemá nyní ke sdělení nic jiného, než co jsme Vám již odpověděli na Vaši dubnovou stížnost.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Spustit audio