Posluchač Pavel Hruška (srpen 2014)

27. srpen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 8. 2014

Text e-mailové stížnosti

Dobrý den,

dovoluji si reagovat na právě skončený pořad "dvacet minut radiožurnálu" uváděný dnes (21.7.2014) paní Helenou Šulcovou. Jejím hostem a tím, kdo měl, dle mého očekávání objektivně, odpovědět na otázky: "Jak těžké bude vyšetřit pád malajsijského letadla na východě Ukrajiny? Kdy bude moci začít v oblasti pracovat vyšetřovací tým? A jak těžké je ověřovat informace, které vypouští ruská či ukrajinská strana? " byl pan Jefim Fištejn.

Ovšem, místo objektivního hodnocení jsem vyslechl, v českých veřejnoprávních médiích již zcela tradiční, protiruskou doslova propagandu. Místo například hodnocení možné objektivnosti informací předkládaných oběma tábory a jejich spojenci, jsem se tak nakonec dozvěděl, že Rusko je ve stejné pozici jako Somálsko. Tak to je opravdu i pro neodborníka hodně nemístné konstatování. Snad bych i pochopil směr komentářů pana Fištejna jako rodáka z Kyjeva. Ale kde jsou poznámky moderátorky například o tom, že ani ukrajinská strana a její spojenci ve skutečnosti žádné konkrétní důkazy nepředložili, ač o nich mluví, že je mají. Proč nezazněla diskuse o dnes již prokazatelných podvrzích se zvukovými záznamy, předložené ukrajinskou stranou, či naprosto nevyužitelnou "fotografií" údajného odpalovacího zařízení, či dotaz na informace předávané do Radïožurnálu Martinem Dorazímem několik hodin po sestřelení letadla. Proč nebyly, byť z pohledu proukrajinsky orientovaného hosta pořadu, hodnoceny komentáře většiny vojenských odborníků, z nichž některé zazněly i na Radiožurnálu ? Proč nezazněly komentáře, či dotazy o ně k tak často protichůdným informacím podávaných zejména ukrajinskou stranou, například k nakládání s ostatky těl pasažérů sestřeleného letadla?

Máte za normální, když v tak vážné situaci, která skutečně hrozí vyústit v další celosvětovou politickou i ekonomickou krizi, vysílá veřejnoprávní rozhlas takové zemičky jako je Česká republika takovýto pořad, dle mého soudu velmi neobjektivní a informačně a argumentačně nevyvážený?

S pozdravem všeho dobrého a s očekáváním Vaší odpovědi

Pavel Hruška

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Marku,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost ze 17. července 2014.

To, co jejím počátku označujete za "rušení" a "systematické rušení" vysílání stanice Radiožurnál, je − jak plyne i z Vašich dalších slov − tzv. zvuková grafika této stanice, tj. hudební podkresy pod částí zpravodajství Radiožurnálu.

Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Jan Pokorný, šéfredaktor Radiožurnálu. Text připojujeme v příloze. Soudíme, že obsahuje základní vysvětlení problematiky, o které píšete.

O hudební stránku Radiožurnálu - nejposlouchanější stanice Českého rozhlasu - se Rada ČRo zajímá dlouhodobě. Je velmi pravděpodobné, že se i díky Vašemu podnětu budeme vedení ČRo dotazovat také na estetické a další stránky oné zvukové grafiky.

Vážený pane Marku, dovolujeme si Vás upozornit na to, že jiné stanice Českého rozhlasu - například ČRo Plus nebo ČRo Vltava - nabízejí zpravodajství s výrazně uměřenější zvukovou grafikou. Soudíme, že by pro Vás mohl být jejich poslech komfortnější. Zajímá-li Vás především zpravodajství a publicistika, mohla by Vás zaujmout především stanice mluveného slova ČRo Plus. Jelikož − jak uvádíte - žijete předchodně v Praze, upozorňujeme Vás, že je ČRo Plus v hlavním městě dostupná i na vlnách VKV, a sice v čase 6−10 a 17−20 hod. na frekvenci regionální stanice Regina 92,6 MHz. Další informace o možnostech poslechu a programu ČRo Plus najdete zde: http://www.rozhlas.cz/plus/ostanici/ .

Vážený pane Marku, věříme, že si i v dalších částech velmi široké programové nabídky stanic Českého rozhlasu můžete vybrat vysílání, kde Vás nebudou rušit hudební podkresy mluveného slova.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Radiožurnál od 1. 1. 2013, tedy už rok a půl používá obměněnou zvukovou grafiku - tehdejší podkresy pod dopravními informacemi, předpovědí počasí jsme zmodernizovali, dali jim sound, který koresponduje s hlavní znělkou stanice. Ano, v počátku, kvůli složitému processingu zvuku, kdy vysílání jde přes dva optimody - za mixážním pultem a na vysílači - jsme chvíli hledali optimální modulaci a poměry slova a hudebního podkresu. Vbrzku jsme tuto věc doladili a od té doby nemáme informace, že by na některém vysílači, kde dochází k finální úpravě, byl problém a podkres působil rušivě. Radiožurnál je jednou ze stanic Českého rozhlasu, které se v poslední době daří získat i mladší posluchače, kteří vyrůstali na rádiu, které vysílalo proudový formát a promyšleně pracovalo s podkresy, znělkami a jingly. Snažíme se tyto prvky používat přiměřeně, ale zároveň je naší ambicí, aby vysílání Radiožurnálu bylo na první poslech identifikovatelné - a k tomu přispívá i podoba zvukových podkresů, kde se v pozadí objevuje hudební motiv znělky Radiožurnálu.
Z adresy soudím, že nás posloucháte v Praze. Zde je vysílač vyladěn správně a neměl by být problém ve výsledném mixu slova a hudby. Vzhledem k tomu, že už rok a půl tyto podkresy používáme a poslechovost stanice neklesá, spíše naopak, věřím, že je používání moderní zvukové grafiky krok správným směrem.

Jan Pokorný
šéfredaktor Radiožurnálu

Spustit audio