Posluchač Oto Domaniža (červenec 2013)

31. červenec 2013

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 31. 7. 2013

Text stížnosti

Dobrý den,
prosím o prošetření kvality vysílání stanice ČRo Radiožurnál ve Znojmě a v Suchohrdlech u Znojma.
Poslední 2 roky sleduji sníženou kvalitu signálu vysílání. Vloni jsem od pracovníka rozhlasu získal informaci, že intenzita vysílání z 3 KW byla snížena na 1 KW.
Bydlím ve Znojmě a mám zahradní domek v Suchohrdlech u Znojma. Signál na zahradě musím doslovně lovit, přičemž vysílač v Kuchařovicích je pouze 3 km od místa příjmu.
Soukromé radiostanice mají signál kvalitní. Dokonce Radio Čas Brno (100,6) vysílání Radiožurnálu ruší!
Jako povinný koncesionář jsem s Vaší službou nespokojený a žádám o nápravu.
S pozdravem,
Ing. Oto Domaniža

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Domanižo,

jménem Rady ČRo potvrzuji přijetí Vaší žádosti, na jejímž základu jsme požádali pana Ing. Pavla Balíčka, vedoucího distribuce signálu ČRo o vyjádření, které členové Rady vzali na vědomí.

Věříme, že komentář pana Balíčka Vám pomůže při řešení Vašich potíží.

Přeji Vám vše dobré a
zůstávám s pozdravem
Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Domanižo,

děkujeme Vám za Váš dotaz k vysílání Českého rozhlasu.

Signál stanice ČRo Radiožurnál je v okolí Znojma šířen z vysílače Znojmo - Za humny na kmitočtu 101,2 MHz s výkonem 1kW a s vertikální polarizací. Informace o snížení výkonu se nezakládá na pravdě, vysílač stále má a měl výkon 1 kW již od svého spuštění 17. 3. 2005. Vysílač o výkonu 1 kW by měl pokrývat (za předpokladu použití přijímače se standardní citlivostí) území do vzdálenosti přibližně 20 km (v případě příjmu v budově), resp. 40 km (v případě příjmu ve volném terénu).

Centrum Znojma je od vysílače vzdáleno přibližně 5 km, obec Suchohrdly pak méně než 3 km, není tedy důvod k domněnce o nedostatečném signálu.

Jedinou změnou v poslední době bylo nastavení parametrů vysílače podle předpisu ČTÚ PV-P/22/06.2011-9 (Plán využití kmitočtového spektra pro pásmo 87.5 – 146 MHz), resp. zavedení omezení parametru výkonu multiplexu (MPX Power) podle předpisu ITU-R BS412.9, které by se případně projevilo nižší hlasitostí signálu.

Pokud uvádíte, že je Váš příjem rušen kmitočtem 100,6 MHz (Radio Čas, vysílač mezi obcemi Kuchařovice a Suchohrdly, vzdálenost od Suchohrdel asi 800 m), může to znamenat, že Vámi používaný přijímač má pravděpodobně horší selektivitu (schopnost oddělit vysílání na blízkých kmitočtech), případně je přehlcen silným rušícím signálem. Doporučujeme proto vyzkoušet příjem na jiném přijímači.

V případě rušení blízkým vysílačem někdy též pomůže vyzkoušet jinou polohu teleskopické antény přijímače, případně ji i částečně zasunout. Tím se sníží intenzita rušícího signálu na vstupu přijímače, což může významně zlepšit selektivitu (vstupní díl nebude místním vysílačem /100,6 MHz/ přebuzen).

V případě přetrvávajících problémů s příjmem lze kontaktovat ČTÚ (Český telekomunikační úřad, http://www.ctu.cz/), který provede měření a posouzení situace na místě.

Děkujeme Vám a jsme s pozdravem

za Český rozhlas
Ing. Pavel Balíček
vedoucí distribuce signálu

Spustit audio