Posluchač Ota Vejskal (červenec 2014)

30. červenec 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 7. 2014

Text stížnosti
viz. připojený dokument

Odpověď Rady ČRo

Dobrý den,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost z 19. 4. 2014, která byla Radě ČRo postoupena Radou pro rozhlasové a televizní vysílání.

Rada ČRo si vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Jan Pokorný, šéfredaktor Radiožurnálu.
Rada Českého rozhlasu toto vyjádření na své veřejné schůzi dne 30. července 2014 vzala na vědomí. Text připojujeme v příloze.

Rada ČRo se hudební stránkou stanice ČRo 1 - Radiožurnál dlouhodobě zabývá. Dne 1. 12. 2011 k (nejen) tomuto tématu uspořádala veřejný seminář, kde spolu diskutovali odborníci, hudební publicisté a zástupci ČRo. Videozáznam té veřejné debaty je dostupný na internetových stránkách Českého rozhlasu − http://www.rozhlas.cz/rada/seminare/_zprava/videozaznam-seminare-rady-cro-k-hudbe-na-stanicich-radiozurnal-a-dvojka--984174

Věříme, že Vás tato diskuse zaujme.

Závěrem bych Vás rád upozornil na to, že mezi členy Rady ČRo je shoda na tom neodpovídat na podněty a stížnosti obsahující vulgarismy. Rada ČRo taková psaní ani nehodlá zveřejňovat na svých internetových stránkách.

Váš podnět jsme s ohledem na výskyt vulgarismu a dalších projevů verbální agresivity vyhodnotili jako hraniční případ.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

ČRo Radiožurnál vysílá písně anglosaské, francouzské, italské, slovenské, české. Před dvěma lety jsme si stanovili formát hudební složky Radiožurnálu a podle toho zařazujeme písně do playlistu. Hudba na Radiožurnálu by se měla líbit většině posluchačů, a pokud ne, tak aspoň nevadit. To si ověřujeme během roku několika velkými průzkumy a průběžným testování hudebních titulů. A vychází nám z toho mix, který slyšíte ve vysílání. Nejsme hitové rádio, které by z neznámých písní vyrábělo hity, saháme po vesměs osvědčených titulech, o které je u většiny publika Radiožurnálu zájem.

Radiožurnál je koncipovaný jako proud zpravodajství, aktuální publicistiky a hudby. Navíc, protože v duchu příslušného zákona rozhlas vysílá speciální programy pro menšiny, máme pořad o romské problematice a pro Slováky žijící v Česku. Právě proto, že to jsou pořady, které mají svou strukturu a hudbu typickou pro zaměření toho kterého pořadu. Vyrábějí je specializované redakce a Radiožurnál je pouze vysílá. Stejně jako pisatelem zmiňované Doteky víry.

Hudební dramaturg Radiožurnálu je pro stanici klíčovým mužem. Díky jeho znalostem, citu a erudici přibylo této stanici za rok 100 000 nových posluchačů. Rozhodně není důvod zbavovat se takového zkušeného profesionála.

Jan Pokorný
šéfredaktor ČRo Radiožurnál

Spustit audio