Posluchač Mojmír Kříž (září 2014)

24. září 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 9. 2014

Text e-mailové stížnosti

Drazí přátelé,

Co je nám platné, že v pořadu RKo propagujete Toulky českou minulostí, když je od počátku roku nový ředitel Rozhlasu Pardubice pan Kudrna přestal vysílat? Nemůžu se mu za to bohužel nijak pomstít, ale nepřesvědčí mě, že je slušný člověk a jde mu o spokojenost posluchačů.
Mojmír Kříž

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Kříži,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost ze 20. července 2014.

Rada ČRo si k ní vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření.
Vypracoval je Jan Menger, náměstek generálního ředitele ČRo pro regionální vysílání pověřený řízením ČRo Regina. Věříme, že sdělení od J. Mengera poskytuje dostatečné vysvětlení.

Rada Českého rozhlasu to vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 24. září 2014.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Dovolte mi krátce zareagovat na e-mail p. Mojmíra Kříže ze dne 20. 7. 2014.

Regionální stanice Českého rozhlasu pořad "Toulky českou minulostí" nevysílají od 1.ledna 2014 (dříve ho vysílaly pouze v repríze ve společném večerním/nočním vysílání). Český rozhlas naplňuje svoji dlouhodobou programovou strategii, v rámci které dochází k jasné profilaci jeho jednotlivých programových okruhů tak, aby byly komplementární, tj. navzájem se doplňovaly, resp. vzájemně si nekonkurovaly.

Český rozhlas Dvojka a Český rozhlas Plus jsou hlavní stanice, které se ve svém vysílání zabývají vzděláváním a vědou. Pořad "Toulky českou minulostí" je kmenovým pořadem Českého rozhlasu Dvojka, který ho vysílá každou neděli v 8:05 hod. a reprízuje ve čtvrtek v 18:30 hod. Stanici Český rozhlas Dvojka je možno v Pardubickém kraji naladit na frekvenci 100,1 FM (vysílač Pardubice-Krásné, výkon 100 kW).

Anonce na pořad "Toulky českou minulostí" se na regionálních stanicích nevysílají. Pořad byl však prezentován v jednom z minulých vydání rozhlasového magazínu „eRko“ (který regionální stanice také vysílají), ale pouze jako pořad Českého rozhlasu Dvojka.

Jan Menger
náměstek generálního ředitele ČRo pro regionální vysílání

Spustit audio