Posluchač Miroslav Matěcha (srpen 2013)

28. srpen 2013

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. 8. 2013

Text stížnosti

Vážená Rado,

přijměte moji stížnost na hudební produkci stanice Český rozhlas Dvojka, byť právě ona převyšuje svojí kvalitou všechny ostatní rádia.
Její hudební redakci jsem v minulosti několikrát oslovil, ale bezvýsledně.

Stěžuji si na absenci lidové a dechové hudby ve vysílání stanice. Pominu-li extrémní čas mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní, je dechovce vyhrazena vždy necelá půlhodina vpodvečer a hudbě lidové jediná hodina o víkendu.
Ani v odpoledních Písničkách na přání se neobjevuje, což je svým způsobem hodně zvláštní.

Argumenty redakce, že o tuto hudbu není zájem, jsou nepravdivé. Přibývá i mnoho mladých lidí, kteří stále více navštěvují festivaly v Soběslavi, Kolíně, Lomnici, Strážnici i jinde. Ani veřejnoprávní stanice v sousedních zemích ji neopomíjejí, jako u nás, kde téměř neuslyšíme ani nejznámější melodie skladatelů vážné hudby.

Zdá se mi, že v hudebních redakcích ČRo působí lidé hudebně i eticky málo vzdělaní, kteří si neuvědomují důsledky svého chování, především směrem k výchově mladé generace. Zábavné přitom je, že jinou lidovou hudbu, třeba amerického středozápadu nebo jihu, či hudbu z Francie a Itálie nám pouštějí stále dokola a naši vpravdě českou muziku, kterou si rádi občas zazpívali i takoví borci jako Matuška, Hála a Gott, sveřepě ignorují.
Mohu si samozřejmě pustit některé z mnoha CD, které mám,, ale to, že by rozhlas chtěl? A vsadím se, že občas zahraná dechovka po ránu by posluchače neodradila, naopak.

Vážená Rado,
Myslím, že právě Vy můžete pomoci tomu, aby se jednou o této době nemluvilo jako o době největšího úpadku české muziky. Náprava na stanici Dvojka je jediné možné řešení situace, spoléhat na nějaké soukromá rádia je iluzorní.

S poděkováním za pochopení a pozdravem
Mgr. Miroslav Matěcha

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Matěcho,

jménem Rady ČRo potvrzuji příjem Vaší stížnosti ze 25. 7. 2013. Na základě Vašeho popudu jsme požádali pana Jaromíra Ostrého, šéfredaktora ČRo2 - Praha o vyjádření, které členové Rady ČRo vzali na vědomí.
Vážený pane, zároveň si Vás dovoluji upozornit, že Rada ČRo, dle zákona č. 484/1991 Sb. v posledním znění, nemůže přímo zasahovat do programu Českého rozhlasu.

Přeji Vám vše dobré a zůstávám s pozdravem

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Matěcho,

dovolte mi, abych Vám nejprve poděkoval za poznámku, že Dvojka převyšuje ostatní rádia svojí kvalitou.

K samotné Vaší stížnosti: Dvojka Českého rozhlasu pracuje s nejpestřejším hudebním formátem ze všech stanic na rozhlasovém trhu v České republice. K němu patří i pořady s dechovou a folklórní hudbou. Pravidelné pořady s dechovkou Ta naše písnička - každý den včetně víkendu (25´), folklór - folklórní notování - týdeník (30´), dále folklór obsahují každodenní Písničky od srdce, ale také zábavný Sklípek, případně aktuálně k hostu pořadů Stříbrný vítr a další. K tomu je nutno přičíst i zmiňované hudební pořady v noční vysílání pořadů z regionů.
Je nutno podotknout, že právě žánry dechové a lidové hudby jsou pevnou součástí regionálního vysílání.

S úctou

Mgr. Jaromír Ostrý
šéfredaktor ČRo 2 - Praha

Spustit audio