Posluchač Milan Wenzel (září 2014)

24. září 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 9. 2014

Text e-mailové stížnosti

Dobrý den,

dovoluji se na Vás obrátit s podáním - výhradami k některým činům ČR1-RŽ (Rada pro r. a t. vysílání mě odkázala na Vás).

Dotazy - připomínky:

Prosím o sdělení jednoznačných a jasných odpovědí na témata, která den co den promítají v příspěvcích posluchačů na face-booku (FB).

1) Jaká je cílová skupina posluchačů pro ČR1-RŽ? (Editoři sociálních sítí (ESS) uvádějí několik údajů: spodní hranice 30 nebo 35 let a horní hranice 50 nebo 55 let).
2) Kdo tuto hranici stanovil - jmenovitě?
3) Kolik posluchačů v ČR tato cílová skupina představuje (počet: + - lidí)?
4) Jaké je % posluchačů, kteří v této cílové skupině vládnou anglickým jazykem tak dobře, aby byli schopni porozumět anglickým textům vysílaných skladeb?
5) Kdo je odpovědný za tvorbu play-listu?
6) Proč je použit anglický výraz play-list místo českého "seznam vysílaných skladeb" a kdo-jmenovitě- za upřednostňování angličtiny odpovídá?
7) Proč je převážný sortiment skladeb uváděn v cizích jazycích s absolutní převahou angličtiny?
8) Kdo o tom rozhoduje?
9) Kdo a jaké průzkumy oblíbenosti skladeb provádí?
10) Proč nejsou průzkumy zveřejňovány?
11) Jak je možné, že (asi) hudební redaktor pan Petr Král může zcela veřejně tvrdit, že vysílané skladby jsou pravidelně obměňované, posluchači oblíbené, ale že výsledky testů zveřejňovat nebude. P.S. Je placen z jiných prostředků než jsou koncese a schválené příjmy z reklam?
12) Proč jsou ony "play-listy" zveřejňovány pouze za den předchozí a den aktuální s cyklickým doplňováním v čase?
13) Proč jsou psány (předkládány) "play-listy" psané takovou formou, aby je běžný posluchač nemohl volně zpracovávat - třeba v Excelu (seřadit dle názvu, dle autora a pod.)?
14) Kdo dovolil pro ČR1-RŽ embargo na vysílání skladeb našich nejpopulárnějších umělců (Gott ...atd.) s tím, že tito jsou vysíláni na jiné stanici ČRo a ČR1-RŽ jim nebude "lézt do zelí"?
15) Proč ESS neodpovídají na FB na zcela -upozorňuji- zcela konkrétní dotazy posluchačů a když, tak bez udání své totožnosti (až na světlé výjimky)?
16) Jak dlouho budeme muset snášet "pavlačový" způsob moderování zvláště u redaktorek H.Shánělové, V. Sedláčkové a H. Šulcové (opakovaný dotaz - již jednou jste je přikryli i když s drobným uznáním opodstatněnosti stížnosti).
17) Doplnění: jak dlouho budeme muset snášet tupý, dokola opakovaný požadavek na hosta, že otázka zněla .... a redaktor chce jen a jen odpověď na tuto otázku samozřejmě s neustálým skákáním do řeči, takže není rozumět ni slova. Skákání do řeči - samostatná kapitola - host ještě nezačne odpovídat a redaktorka (viz výše) buď skočí do řeči nebo sama začne odpovídat, jak by to dle ní mělo být. Vzhledem k tomu, že setsakra moc dobře víte o čem píši, není třeba dále rozebírat.
18) Kdo zodpovídá za kulturu projevu na ČRo?
19) Mám, prosím, jako prostý občan této republiky, řádně daně a koncesionářské poplatky platící, nárok na jasné, srozumitelné a hlavně na 100% komplexní odpovědi?
20) Má RČR dostatek pravomocí, aby zjednala nápravu ve prospěch posluchačů?

Výše položené otázky již mnou byly nesčíslněkrát (jednotlivě) kladeny odpovědným pracovníků ČRo - výsledek.... asi bych Vás nezatěžoval, že?

Děkuji a přeji pěkný den.

Ing. Milan Wenzel

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane inženýre,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš podnět ze 13. srpna 2014.

Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Poskytl je Jan Pokorný, šéfredaktor stanice ČRo Radiožurnál.
Rada Českého rozhlasu toto vyjádření na své veřejné schůzi dne 24. září 2014 vzala na vědomí. Text připojujeme v příloze.

Z Vašich otázek a kritických glos nás zaujaly zejména ty ke způsobu moderování a k hudební dramaturgii Radiožurnálu.
Rada ČRo hodlá v blízké budoucnosti zadávat další nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu. Je pravděpodobné, že takto necháme posoudit způsob moderace ve vybraných pořadech stanice ČRo − Radiožurnál.

K hudební stránce stanice ČRo – Radiožurnál (a také ČRo Dvojka) Rada ČRo uspořádala dne 1. 12. 2011 veřejný seminář, kde spolu diskutovali odborníci, hudební publicisté a zástupci ČRo. Videozáznam té veřejné debaty je dostupný na internetových stránkách Českého rozhlasu − http://www.rozhlas.cz/rada/seminare/_zprava/videozaznam-seminare-rady-cro-k-hudbe-na-stanicich-radiozurnal-a-dvojka--984174

Věříme, že Vás ta diskuse zaujme. Krátce po ní doznala hudební stránka Radiožurnálu změn, výrazně tehdy ubylo stížností posluchačů. Rada ČRo se k tomu tématu jistě opět vrátí – například podíl anglickojazyčných písní, který zmiňujete ve svém podnětu, je určitě záležitostí, která si zaslouží průběžný zájem Rady ČRo.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas
viz. připojený dokument

Spustit audio