Posluchač Milan „Orza“ Řehák (duben 2014)

30. duben 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 4. 2014

Text e-mailové stížnosti

Vážená Rado Českého rozhlasu,

po telefonickém rozhovoru s vaší tajemnicí, paní Veronikou Vlasákovou, která mě vybídla k tomu, abych vám napsal, se na vás obracím s touto polemikou a s těmito otázkami:

Je jistě mnoho posluchačů, kteří Český rozhlas rádi poslouchají. Vedle nich je však mnoho těch, kteří by ČR také právem rádi poslouchali a mohli si vybrat z širokého spektra pořadů a děl, zvláště hudebních. Každý i z těchto posluchačů by pak měl možnost vytvořit si na jednotlivá díla svým přemýšlením svůj názor. (Kolik posluchačů, tolik názorů). Vytvářením úzkého spektra hudebních děl (např. populární či rockové hudby) a jejich vysíláním je však posluchačům upíráno názorové myšlení, a je jim tak v podstatě vnucován „jediný, ten správný názor“. Takovýto posluchač své „myšlení“ mnohdy jen „stabilizuje“ např. opakovaným poslechem děl oblíbenců bývalého totalitního režimu či naslouchá stupidnostem, které modelují jeho myšlení do stabilního tvaru, k potřebě dealerů. Na takovouto „drogu“ si pak zvykne natolik, že o ni „na přání“ dealera žádá. Léčbě se potom pro svou závislost brání.Výsledkem této „drogové závislosti“ je pak zkažená a hloupá společnost. Kdo o to může mít asi zájem?

Ptám se proto dále:
Jaká kriteria je nutné splnit pro to, aby mohlo být (hudební) dílo ČR odvysíláno?
Rozhoduje o odvysílání díla ustanovená komise či jednotlivec?
Kam lze jednotlivá hudební díla zasílat ke schválení a následnému odvysílání veřejnoprávním ČR?
Je nutné, aby autor hudebního díla byl nějak politicky angažován, nebo si politickou angažovanost nesl již z totalitní minulosti?

Do případné „komise“ vám v příloze (ve dvou e-mailech) zasílám své tři ukázky hudebních děl ke schválení a následnému vysílání ČR. Pokud to vaše komise neschválí, sdělte mi prosím důvody.

S přátelským pozdravem
Milan „Orza“ Řehák
P. S.
Veřejnoprávní médium (nebo také Médium veřejné služby) je označení sdělovacího prostředku , které má příjem z veřejných peněz a právně definovaný rozsah a povinnosti. Cílem jejich provozování je zabránit zneužití médií politickými stranami a podpořit média, jako čtvrtý pilíř demokracie. [1] Zpravidla se jedná o televizi nebo rozhlas , v České republice se jím ze zákona v roce 1992 stává Český rozhlas , Česká televize a Česká tisková kancelář

0:00
/
0:00
0:00
/
0:00
0:00
/
0:00

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Řeháku,

Rada ČRo obdržela Vaše podněty ze dne 28. 3. 2014 a vyžádala si vyjádření vedení Českého rozhlasu. Vyjádření Mgr. Ondřeje Nováčka, ředitele Centra vysílání, které přikládáme, vzala Rada ČRo na své veřejné schůzi dne 30. 4. 2014 na vědomí.

S pozdravem

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
úřadující předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Český rozhlas vysílá na takřka dvou desítkách svých stanic opravdu široké spektrum hudby i hudebních pořadů - od dětských písniček Rádia Junior až po dospělou hudbu pro starší posluchače na Dvojce či regionálních stanicích. Hudební produkci z posledních cca třiceti let hraje Radiožurnál, hudbu pro náročnějšího posluchače od klasiky přes etnickou hudbu k jazzu uvádí Vltava. Rozhlas má hudební stanice pro příznivce jazzu či klasické hudby, alternativu a množství hudebních pořadů uvádí Radio Wave. Český rozhlas se snaží v souladu se svým posláním o vyváženou kulturní nabídku, byť mu chybí například stanice pro mladší publikum nebo posluchače se zájmem o klasickou rockovou hudbu. Právě tento nedostatek vhodné platformy se dá označit za hlavní důvod, proč aktuálně nelze vhodně ve vysílání prezentovat Vaši hudbu, která by jinak mohla zaznít v hudebním pořadu mapujícím neprofesionální scénu jako snaha o rozsáhlejší hudební i textovou rockovou výpověď. To je zároveň odpověď na Vaši výzvu.

K jednotlivým dotazům:

Kromě kritérií kvality a souladu s celkovým zaměřením jednotlivých stanic rozhlasu nemá Český rozhlas žádná speciální kritéria pro zařazování hudebních děl. Znamená to, že i hudba vzniklá např. mimo velká vydavatelství se hraje např. na regionálních stanicích, ve vysílání Radia Wave, Rádia Junior a dalších. Podmínkou je, že dílo má šanci zaujmout tu posluchačskou skupinu, která sleduje vysílání dané stanice. Nemá cenu například prezentovat alternativní hudbu na stanici, kterou poslouchá převážně starší či seniorské publikum.

O zařazení hudby nejčastěji rozhoduje pracovní tým hudební dramaturg (případně jejích kolektiv) a šéfredaktor jednotlivých stanic.

Hudební díla lze zasílat přímo na jednotlivé stanice Českého rozhlasu nebo jejich hudebním dramaturgům.

O politické angažovanosti autorů hudebních děl není Český rozhlas nijak informován a takovou informaci samozřejmě nijak nevyžaduje.

Mgr. Ondřej Nováček
ředitel Centra vysílání

Spustit audio