Posluchač Milan Marek (září 2013)

26. září 2013

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 9. 2013

Text stížnosti

Vážení,

dne 21. května t. r. zaslal jsem elektronicky stížnost na povrchní zpravodajství Radiožurnálu o tehdejších přírodních pohromách v USA spolu s konkrétní otázkou. Do dnešního dne jsem neobdržel odpověď ani na stížnost ani na dotaz. Jako koncesionář Českého rozhlasu si činím nárok na reakce rádia na stížnosti.

Žádám o přešetření a o odpověď na zmíněnou stížnost, jejíž kopii připojuji níže.

S pozdravem
Milan Marek

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Marku,

jménem Rady ČRo potvrzuji příjem Vaší stížnosti ze dne 10. července t. r. a. sděluji, že k Vašemu tématu jsme si vyžádali stanovisko pana Mgr. Tomáše Pancíře, ředitele Centra zpravodajství Českého rozhlasu a vzali je na vědomí.

Vážený pane, věřím, že i nadále zůstanete posluchačem "našeho" média, přeji Vám vše dobré a zůstávám s pozdravem

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Marku,

díky za Váš mail i za námět. Samozřejmě se snažíme a budeme dál snažit, aby naši zahraniční zpravodajové přinášeli informace a pohledy, které skutečně není možné získat na dálku, například z agentur. Tedy aby využívali toho, že skutečně jsou v dané zemi. Zároveň ale musí přinášet i běžné zpravodajství o aktuálních událostech, a to nejen v případech přírodních katastrof.

Téma, které navrhujete, jsme už v minulosti rozebírali, mimo jiné intenzivně právě v souvislosti s Japonskem a ničivým zemětřesením a tsunami. Ale konkrétně o stavbách v USA jsme v posledních měsících opravdu nereferovali.

Předávám Váš podnět vedoucímu zahraniční redakce a naší nové zpravodajce v USA. Obávám se, že vzhledem k četnosti řádění živlů nejen v USA budeme mít brzy příležitost se k tomuto tématu vrátit a Váš podnět využít.

Ještě jednou díky za ohlas. A zároveň bych se rád omluvil, pokud jsme nezareagovali na Váš první podnět. Zahraniční zpravodajové nejsou součástí Radiožurnálu, patří pod Centrum zpravodajství – a k nám se Váš původní mail bohužel nedostal.

Věřím, že nadále zůstanete pozorným posluchačem Českého rozhlasu a budeme rádi i za případné další podněty.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Pancíř
ředitel Centra zpravodajství Českého rozhlasu

Spustit audio