Posluchač Michal Martinek (únor 2014)

26. únor 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 2. 2014

Text stížnosti
viz. připojený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Martinku,

jménem členů Rady ČRo potvrzuji přijetí Vašich výhrad, které se staly základem žádosti Rady o vysvětlení k Vašim námitkám. Volba padla na pana Jana Mengera, náměstka GŘ ČRo pro regionální vysílání a jeho vyjádření vzali radní na vědomí.

Vážený pane, dovolte mi zároveň Vás upozornit na skutečnost, že Rada ČRo, dle zákona č. 484/ 1991 Sb. o Českém Rozhlasu v současném znění, nemůže přímo zasahovat do programu Českého rozhlasu.

Přeji Vám vše dobré a zůstávám s pozdravem
Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas
viz připojený dokument

Spustit audio