Posluchač Martin Vadas (duben 2014)

30. duben 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 4. 2014

Text e-mailové stížnosti

Věc: Stížnost

Vážená Rado ČRo,

přijměte, prosím, reakci čtenáře webu ČRo uveřejněnou na FB.

Není-li pod podobnými články webu ČRo možná diskuse, musím tuto záležitost formulovat jako stížnost dle §8, odst. f a g níže uvedeného zákona a žádat radu o přijetí náležitých opatření:

Vylhaný titulek "V Lošanech na Kolínsku si bratry Mašíny nepřipomínají. . ." vydává ČRo za veřejnou službu:
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/v-losanech-na-kolinsku-si-bratry-masiny-nepripominaji-rodinny-statek-zatim-chatra--1324556

Je lživý titulek v rozhlasových zprávách na webu ČRo "jen" hloupost a ztráta paměti jednoho redaktora(?), editora(?), nebo pokračování v komunisty řízené protimašínovské kampani?
Není pravda, že by jména bratrů Ctirada a Josefa Mašína, presidentem Benešem vyznamenaných hrdinů protinacistického odboje a premiérem a ministrem obrany ČR vyznamenaných hrdinů protikomunistického odboje nebyla po roce 1989 v Lošanech při řadě příležitostí připomínána. Na vzpomínkových akcích se často zůčastňují i jejich rodinní příslušníci, sestra Zdeňka Mašínová a potomci Josefa Mašína, byly zde čteny i příležitostné pozdravné dopisy sourozenců Mašínových a spolubojovníka Milana Paumera. Často se tak uskutečnilo i za přítomnosti zástupců vrcholných představitelů KPR, Vlády ČR, Parlamentu ČR, vysokých důstojníků armády, zástupců diplomatického sboru, vedení ÚSTR a ÚDV, kolínských zastupitelů, starostů obce a široké veřejnosti. Sandy Masin zde sólově zpívala i hymnu České republiky i její sestra Barbara Masin a Milan Paumer zde osobně četli nelichotivé a osvětlující dopisy sourozenců Mašínových . . .
I novináře doprovázející dnešní komunistický starosta obce Lošany na Kolínsku toto všechno dobře ví. Proč si to nezjistili i redaktoři Českého rozhlasu a proč se na to starosty ani nezeptali? To by mělo zajímat generálního ředitele i Radu Českého rozhlasu, kteří jsou odpovědní veřejnosti za naplňování zákona č.484/1991 Sb., ZÁKONa České národní rady ze dne 7. listopadu 1991 o České rozhlasu ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem
Martin Vadas

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Vadasi,
Rada ČRo se seznámila s Vaší stížností ze dne 9. 3. 2014 a vyžádala si stanovisko vedení ČRo. Toto stanovisko ze strany Mgr. Tomáše Pancíře, ředitele Centra zpravodajství Českého rozhlasu, které přikládáme, vzala Rada ČRo na své veřejné schůzi dne 30. 4. 2014 na vědomí. Jsme si vědomi toho, že titulek nemusel zcela přesně označovat samotný obsah příspěvku, přesto považujeme vysvětlení Mgr. Pancíře za dostatečné a jasné.

S pozdravem

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
úřadující předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Vadasi,

děkujeme Vám za připomínku k titulku zprávy o připomínkách bratrů Mašínů v Lošanech na Kolínsku. Celou situaci jsem zpětně prověřil a vyžádal si stanoviska vedoucích příslušných redakcí (zpravodajského webu i regionální redakce pro střední Čechy). Na základě těchto podkladů jsem přesvědčen, že nešlo o žádnou lež, natož o snahu manipulovat či vést jakoukoliv kampaň. Titulek bohužel není naformulován úplně nejšťastněji, na druhé straně ale není nepravdivý.

Celý příspěvek se věnuje tomu, zda člověk, který přijede do Lošan, má šanci najít nějakou připomínku bratrů Mašínů. A konstatuje, že takováto stálá připomínka v obci chybí – což potvrzuje i starosta, který doslova říká: „Žádnou připomínku nemáme vzhledem k tomu, že i na jejich pozdější činnost po 2. světové válce jsou jak tady v Lošanech, tak i ve společnosti rozdílné názory.“

Titulek „V Lošanech na Kolínsku si bratry Mašíny nepřipomínají. Rodinný statek zatím chátrá“ tedy není lživý, protože v Lošanech skutečně není žádný památník ani stavba, které by bratry Mašíny připomínaly. A to, že se tam někdy koná příležitostná vzpomínková akce, na tomto faktu nic nemění – nejde o trvalou připomínku bratří Mašínů. A toto vyznění je z kontextu celého článku (i rozhlasového příspěvku) jasně patrné.

Samozřejmě tento titulek mohl být zformulován obratněji, aby nemohlo ani na okamžik dojít k posunu, který ve své stížnosti naznačujete. V tomto směru tento případ zpětně s editory zpravodajského webu probereme. Na druhé straně jsem ale opravdu přesvědčen, že zde nebyl žádný nečistý úmysl a že nejde o lež.

Český rozhlas se dlouhodobě snaží o maximálně objektivní a nestranný přístup ke kontroverzním momentům naší historie, a to včetně činů bratrů Mašínů. Naší snahou nikdy nebylo ani není vést v tomto směru propagandu – a to ve prospěch kterékoliv ze stran. V rámci této snahy jsme opakovaně referovali i o vzpomínkových akcích, které ve své stížnosti uvádíte.

Děkuji za pochopení a doufám, že zůstanete nadále posluchačem Českého rozhlasu.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Pancíř
ředitel Centra zpravodajství Českého rozhlasu

Spustit audio