Posluchač Martin Počta (únor 2014)

26. únor 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 2. 2014

Text e-mailového dotazu adresovaného Radě ČRo

Dobrý den,

podávám tímto dotaz nejen na pana Mengera (viz níže) a na pana Duhana, které mu jsem stejný e-mail také přeposlal, ale i na vás, Radu Českého rozhlasu. Se zrušením Bezstarostné jízdy absolutně nesouhlasím a podle reakcí, které čtu na internetu i na sociálních sítích, nejsem ani zdaleka jediný. Naopak, pochvalné hlasy na nový formát jsem krom jednoho nenašel žádné, nespokojených je mnoho.

Žádám tímto Radu Českého rozhlasu o prošetření takto výrazných zásahů do oblíbeného vysílání, dále o vypsání průzkumu mezi posluchači, který by ukázal, zda je změna formátu přijata kladně nebo záporně a v případě záporného výsledku žádám o vrácení Reginy do podoby a formátu, ve kterém vysílala po celý rok 2013.

S pozdravem

Martin Počta

Text emailového dotazu adresovaného Janu Mengerovi

Dobrý den,

rád bych se zeptal, proč jste zrušili možná nejoblíbenější pořad v pražském éterů, ranní Bezstarostnou jízdu na Regině. Snad každý, komu jsem ji doporučil, si jí velmi rychle oblíbil, tak jako já sám. Bezstarostná jízda měla výbornou skladbu dopravního zpravodajství a dobrých písniček, celá Regina byla nejen mou oblíbenou stanicí.

To, co je vysíláno nyní, zejména dopolední přebíraný blok z jiného rádia, je neposlouchatelné. Je nějaká šance, že by se Bezstarostná jízda (nebo lépe celá programová struktura Reginy tak, jak byla vysílána v minulém roce) vrátila zpět? Nebo mám i toto rádio považovat za definitivně odepsané?

S pozdravem

Martin Počta

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Počto,

jménem Rady ČRo potvrzuji přijetí Vašich připomínek a stížnosti. Na tomto základu si členové Rady ČRo vyžádali vyjádření pana Jana Mengera, náměstka GŘ ČRo pro regionální vysílání, které posléze vzali na vědomí.
Vážený pane, dovolte, abych Vás zároveň upozornil, že Rada ČRo, dle zákona č. 484/ 1991 Sb. v současném znění, nemůže přímo zasahovat do programové složky Českého rozhlasu.

V závěru Vám přeji vše dobré a zůstávám s pozdravem

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Počto,

dovolte mi reagovat na Vámi podanou stížnost.
Rozhodnutí o přebírání některých částí vysílání Českého rozhlasu Plus stanicí Český rozhlas Regina a s tím spojené rozhodnutí o ukončení vysílání pořadu Bezstarostná jízda bylo velmi dlouho zvažovaným a ze všech stran promýšleným krokem, který má oporu ve velmi obsáhlých a přesných průzkumech mezi (nejen) posluchači Českého rozhlasu.

V tomto případě bylo z většiny ukazatelů zřejmé, že formát pořadu typu Bezstarostná jízda po mnoha letech svého vysílání oslovoval pouze omezenou (myšleno ne příliš velkou) skupinu posluchačů. S ohledem na množství obyvatel žijících v Praze, které lze kvalitním programem oslovit, konkurenční prostředí a vynaložené prostředky na provoz stanice jsou bohužel výsledky poslechovosti Českého rozhlasu Regina z dlouhodobého hlediska neuspokojivé. Navíc v provedených průzkumech po formátu hlubší, analytické publicistiky volalo čím dál více posluchačů právě z regionu hlavního města. Ze všech těchto důvodů jsme se rozhodli pro určitou programovou změnu spočívající mj. v přebírání vybraných bloků Českého rozhlasu Plus stanicí Český rozhlas Regina.

Je nám naprosto jasné, že důležitou součástí programového schématu metropolitního rádia dnešní doby musí být kvalitní, pravidelné a časté dopravní informace ze silnic a ulic hlavního města. Tento servis proto přinášíme nově v relacích Zelené vlny, které jsou do vysílání Reginy zařazovány po celý den, tj. i v přebíraných blocích Českého rozhlasu Plus, každých 20 minut. Inovovaným pojetím dopravního servisu, kdy se v něm objevují hlavně nečekané a nepravidelné dopravní komplikace, nehody a ad-hoc uzavírky, pokládáme pražskou Zelenou vlnu se zmíněným dvacetiminutovým intervalem za užitečnou náhradu.

Vážený pane Počto, věřím, že mé vysvětlení přijmete s pochopením a přeji Vám vše dobré.

S pozdravem

Jan Menger
náměstek generálního ředitele ČRo pro regionální vysílání

Spustit audio