Posluchač M. Hartl (září 2013)

26. září 2013

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 9. 2013

Text stížnosti
Viz připojený originál

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Hartle,

jménem Rady ČRo potvrzuji příjem Vaší stížnosti ze dne 3. 7. 2013, která nám byla doručena z RRTV dne 20. 8. 2013 a sděluji, že členové Rady si vyžádali reakci pana Jana Pokorného, šéfredaktora Radiožurnálu ČRo, prostudovali oba materiály a po diskusi ji vzali názor pana Pokorného na vědomí.

Vážený pane, věřím, že i nadále zůstanete pozorným posluchačem "našeho" média, přeji Vám vše dobré a zůstávám s pozdravem

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Hartle,

Radiožurnál skutečně se změnou vedení v létě loňského roku přistoupil k aktivnější sebepropagaci. Neříkáme o stanici, že je nejlepší. Naopak jsme brzy pochvalný slogan „Nejvíc zpravodajů, nejvíc informací“ nahradili souslovím „Každý den s vámi“. Cílem je vštípit posluchačům, že ve vysílání Radiožurnálu mají svého druhu partnera dnes a denně. Není to žádná kopie západních stanic. Stejné prostředky tzv. zvukové grafiky používají moderní rádia všude ve světě. Smyslem těchto sdělení je, aby posluchač věděl, že si naladil tu „svou“ stanici.

Radiožurnál je zpravodajská stanice tzv. proudového typu. Reaguje na aktuální události dne, často kvůli nim mění přichystaný program. A proto i metodou tzv. selfproma – jakési vlastní propagace informuje posluchače, kdo je hostem Hlavních zpráv, 20 minut Radiožurnálu apod.

V těchto dnech se touto otázkou zevrubně zabýváme. Vzhledem k tomu, že Radiožurnál je nejposlouchanější stanicí z rodiny Českého rozhlasu, objevují se v jeho vysílání i upoutávky na program dalších stanic, avíza mediálních partnerství celého Českého rozhlasu, upozornění na větší projekty, jichž je Český rozhlas partnerem nebo organizátorem. Někdy se tedy stává, že tato sdělení, propojena v jeden celek mohou být blokátorem poslechu, protože posluchač to může vnímat jako reklamu, která ho pocitově obtěžuje. Pracujeme s Oddělením komunikace vnějších vztahů i s Oddělením obchodu Českého rozhlasu na inventuře tohoto systému a jeho zefektivnění.

S pozdravem

Jan Pokorný
šéfredaktor Radiožurnálu ČRo

Spustit audio