Posluchač Luděk Engst (listopad 2013)

27. listopad 2013

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 11. 2013

Text dotazu

Přeji hezký den.
Proč je každý den více jak 90 procent cizích písniček v průběhu dne zpívaných anglicky? Sice žádnou cizí řeč neovládám, ale na angličtinu jsem už alergický. Stanice Radio-žurnál a Dvojka jsou přece veřejnoprávní, placené z příspěvků všech občanů, proto byste měli dát během dne více prostoru písničkám zpívaných jiným cizím jazykem než angličtinou. Věřím, že vyhovíte mé žádosti a já už nebudu muset přepínat stanice, když začne během dne už vícekrát anglicky zpívaná písnička. Děkuji.
Zdraví posluchač Luděk Engst

P.S. Doufám, že mi se mojí stížností budete zabývat a že mi odpovíte k jakému závěru jste došli,případně jaké náležitosti by měla tato stížnost mít, abyste jí projednali.
Na brzkou odpověď čeká Luděk Engst

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Engste,

jménem Rady ČRo potvrzuji přijetí Vašich kritických poznámek k výběru písní s anglickými texty na vlnách ČRo 1 a ČRo 2. Na základě Vašeho podnětu si radní vyžádali vyjádření pana Mgr. René Zavorala, náměstka GŘ ČRo pro program a vysílání a po rozpravě je vzali na vědomí.

Vážený pane, věřím, že i nadále zůstanete pozorným posluchačem Českého rozhlasu, přeji Vám vše dobré a zůstávám s pozdravem

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Engste,

Český rozhlas se snaží hudbu na každé ze svých stanic zaměřit tak, aby odpovídala co nejlépe vkusu posluchačům konkrétní stanice. A zároveň tak, aby se celkově hudba jednotlivých stanic Českého rozhlasu doplňovala a nepřekrývala. Platí to pro Radiožurnál a Dvojku, stejně jako i pro další stanice rozhlasu. Cílem tedy není, aby každá ze stanic oslovovala všechny posluchače, ale to, aby si každý z dospělých posluchačů mohl vybrat podle své hudební orientace vhodnou stanici.

Posluchači Radiožurnálu jsou aktivnější a mladší než posluchači Dvojky a mají mnohem užší vztah k soudobé populární hudbě. Populární hudba posledních cca dvaceti až třiceti let ve světě je z největší části formována anglicky zpívanou produkcí. Proto se této hudby ve vysílání Radiožurnálu objevuje nejvíc (je ovšem přesto z další cizojazyčné hudby doplněna např. francouzskou nebo italskou produkcí).

Ve vysílání Dvojky, zaměřeném na věkově starší publikum, se písniček zpívaných dalšími jazyky (zvlášť jde, samozřejmě kromě češtiny či slovenštiny, o francouzsky, italsky, španělsky a případně i německy nazpívanou populární hudbu) objevuje daleko víc a podíl anglické a jiné cizojazyčné produkce je takřka vyrovnaný. Vámi požadovaný podíl cizí neanglické hudby najdete tedy především na Dvojce.

Věříme, že si mezi stanicemi Českého rozhlasu vyberete a že Českému rozhlasu i nadále zachováte přízeň.

S pozdravem

Mgr. René Zavoral
náměstek generálního ředitele pro program a vysílání

Spustit audio