Posluchač Ladislav Krivjanský (leden 2014)

29. leden 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 1. 2014

Text e-mailové stížnosti

Vážení,

nebudu Vás ujišťovat o tom, že jsem dlouholetým a spokojeným posluchačem Dvojky už i z dob, kdy se tak ještě nejmenovala, i když je to pravda. Pořadů, jako jsou Toulky..., Dobré ráno, Česko! , předtím Dobré jitro a Folklorní notování. V neděli jsem sledoval i posledně jmenovaný pořad a po tom, co jsem slyšel, jsem měl pokaženou neděli. Notování že se má rušit? V době invaze anglosaské hudby, v době, kdy v pěveckých soutěřích neslyšíme češtinu, natož lidovou píseň, kdy maminky dětem nezpívají lidovou písničku, protože se musí starat, aby jim mohly zaplatit školní obědy nebo už ji samy neumějí? Kde hrajete a zpíváte, Plzeňáci? Nebo si myslíte, že folkloru je v rádiích dost? Co veřejnoprávnost a veřejná služba ČRO, kdy pro soukromá rádia není lidová píseň atraktivní (čestnou vyjímkou je Rádio JIH Cimbálka)?

Dovoluji si jako koncesionář důrazně protestovat, požádat o objasnění důvodů, které Vás k tomuto rozhodnutí vedly a o informaci, jak, kdy, a kterými pořady v celostátním vysílání hodlá ČRO tuto ztrátu nahradit. Dále by mne zajímaly důvody toho, proč již není Mgr.Jaromír Ostrý šéfredaktorem Dvojky.

S pozdravem Mgr. Ladislav Krivjanský

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Krivjanský,

jménem Rady ČRo potvrzuji příjem Vaší stížnosti ze dne 11. 12. 2013. Rada si vyžádala vyjádření pana Mgr. René Zavorala, náměstka generálního ředitele pro program a vysíláni ČRo, jehož obsah s potěšením přijala.
Přeji Vám mnoho hezkých chvil při poslechu stanic a studií Českého rozhlasu a zůstávám s pozdravem

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Krivjanský,

děkuji za Váš zájem o vysílání Dvojky a s radostí vás mohu ujistit, že pořad "Folklorní notování" se bude vysílat každou neděli v 8:30 hodin i nadále a s jeho rušením nepočítáme.

S pozdravem

Mgr. René Zavoral
náměstek generálního ředitele pro program a vysílání

Spustit audio