Posluchač Karel Procházka (duben 2014)

26. březen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 3. 2014

Text e-mailové stížnosti

Vážená rado ČRo.
Obracím se na vás se stížností na vysílání na stanici Radiožurnál. Jedná se o stále se opakující repertoár písniček, který Radiožurnál mele stále dokola.
Tzv. play-list a ani náhodná volba z něho nemůže generovat to, co se hraje na této stanici.

Mám za to, že je třeba velmi rozšířit objem play-listu, a je třeba do neho zařadit i jiné žánry a jiné jazyky, na Radiožurnálu přece nemá být vyloučena francouzština, italština, španělský a německý jazyk ani jiné.
Stěžuji si proto, že tato záležitost degraduje jinak podle mého názoru dobrou zpravodajskou úroveň této stanice.
Hudební produkce má tuto stanici pozvednout, ne degradovat.
Nemohu přijmout vysvětlení s argumentací, komu je stanice cílena. Jsem ročník 52, ale je celkem jedno, komu je kolik let, když si chce poslechnout zprávy, má se mu jich dostat, a nemá být přitom urážen stále se opakujícím kolotočem jedněch a těch stejných písniček, jak se to nyní děje.

Mám za to, že to lze vyřešit jen personálními změnami, protože se to stále opakuje a neřeší, ale to je na vás.
Možná by se měl vyměnit intendant stanice a dát jí nový formát.
Bohužel jiná lepší zpravodajská stanice v českém jazyce na výběr není ...

Nemohu nyní nevzpomenout na pana prezidenta V.Havla, který si stěžoval, že - aby si mohl poslechnout zprávy a komentáře, musí vždy přetrpět jednu a tu samou otravnou hudební produkci (lze to jistě dohledat na webu).

Chtělo by to osvěžení.

Karel Procházka

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Procházko,

potvrzuji tímto přijetí Vaší stížnosti ze dne 7. 2. 2014.
Rada Českého rozhlasu si vyžádala od vedení ČRo vyjádření k dané stížnosti. Text vyjádření od pana Jana Pokorného, šéfredaktora Českého rozhlasu Radiožurnál, které přikládáme, vzala Rada ČRo na svém jednání na vědomí.

Se srdečným pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
úřadující předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Procházko,

Radiožurnál je zpravodajská stanice zhruba s polovičním podílem hudby. Denně nás poslouchá cca 790 000 posluchačů. Tedy stejně tolik individuálních vkusů, preferencí, a to vše v kategoriích líbí x nelíbí. Jakkoliv bychom rádi, tak nedokážeme obsloužit všechny.
Co tedy zbývá? Zamířit na širší střed. Tak to dělá Radiožurnál, jedna ze stanic Českého rozhlasu. I ostatní stanice mají svůj hudební formát - Dvojka, Vltava, regionální stanice. To je ta širší nabídka, z níž si posluchač určitě vybere.

Stojím si za tím, že před rokem prošla hudební složka Radiožurnálu výraznou obměnou. Nastavili jsme si nové parametry a ty dodržujeme. Vycházíme z profesionálního úsudku redaktorů, intuice a pravidelného dotazování posluchačů. Každý týden debatujeme nad jednotlivými tituly – jsou vhodné, nejsou vhodné. To, co slyšíte z rádia je výsledek. A jako vždy dodávám - nikdy se nemůžeme zavděčit všem.

Prezident Havel před lety sice tuto větu pronesl. Ale, při vší úctě k němu, i on preferoval svůj vkus, své preference. A jen podotýkám, že francouzštinu, italštinu, občas španělštinu v našem vysílání slyšíte. Němčinu ne, to opravdu není jazyk, jehož zpěvná podoba by lahodila většině posluchačů.

Děkuji za pochopení

Jan Pokorný
šéfredaktor Český rozhlas Radiožurnál

Spustit audio