Posluchač Karel Černý (červenec 2014)

30. červenec 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 7. 2014

Text stížnosti
viz. připojený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Černý,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost ze 4. 4. 2014, která byla Radě ČRo postoupena Radou pro rozhlasové a televizní vysílání.

Rada ČRo si vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Poskytl je Mgr. Tomáš Pancíř, ředitel Centra zpravodajství ČRo.
Rada Českého rozhlasu toto vyjádření na své veřejné schůzi dne 30. července 2014 vzala na vědomí. Text připojujeme v příloze.

Rada ČRo hodlá v blízké budoucnosti zadávat další nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu. Je možné, že takto necháme posoudit i to, jakým způsobem se ČRo zabývá tématem ukrajinské krize, které jste zmínil ve svém podnětu.

Nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu Rada ČRo průběžně zveřejňuje na svých internetových stránkách, viz jejich část „Tiskové zprávy“ zde: http://www.rozhlas.cz/rada/portal

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Stěžovatel neuvádí konkrétní zprávy nebo pořady, ve kterých podle jeho názoru došlo k pochybení. Proto je těžké konkrétně reagovat.

Český rozhlas samozřejmě musí odmítnout veškerá nařčení, která stěžovatel v obecné rovině píše. Český rozhlas žádné informace záměrně nepřekrucuje, nezamlčuje, nepoškozuje, ani předává propagandistickou formou. Razantně se musíme ohradit proti výrazům jako záměrná manipulace nebo lživé poskytování informací. Český rozhlas a jeho editoři a redaktoři přistupovali a přistupují (nejen) ke zpravodajství z Ukrajiny podle Kodexu ČRo, žurnalistických zásad i dalších vnitřních předpisů ČRo.

Český rozhlas odvysílal od začátku ukrajinské krize řádově tisíce různých zpráv a komentářů, ve kterých se snažil kromě objektivních informací o aktuálním dění dávat prostor všem stranám konfliktu i analytikům, kteří uváděli aktuální dění do historického, geopolitického i právního kontextu. Na místě postupně pracovalo 8 různých zpravodajů Českého rozhlasu, kteří nebyli jen v Kyjevě nebo na Krymu, ale cestovali i po dalších regionech Ukrajiny a přinášeli původní zpravodajství a reportáže. Informace a komentáře k dění na Ukrajině jsme přinášeli v množství pořadů na různých stanicích Českého rozhlasu, podílela se na nich řada různých editorů i redaktorů a komentátorů. Vzhledem k interním předpisům i mechanismům je tak naprosto vyloučeno, že by s ukrajinským zpravodajstvím ve vysílání Českého rozhlasu mohl kdokoliv manipulovat, jak naznačuje stěžovatel.

Samozřejmě nemáme problém vyjádřit se k případným konkrétním výtkám, pokud by je stěžovatel specifikoval.

Mgr. Tomáš Pancíř
ředitel Centra zpravodajství

Spustit audio