Posluchač Július Szabo (září 2013)

26. září 2013

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 9. 2013

Text podnětu k vysílání
Viz připojený originál

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Szabo,

jménem Rady ČRo potvrzuji příjem Vaší stížnosti ze dne 13. 9. 2013. Členové Rady si vyžádali vysvětlení k Vašemu tématu od pana Mgr. Tomáše Pancíře, ředitele Centra zpravodajství ČRo, které vzali na vědomí.

Vážený pane, věřím, že odpověď pana Pancíře je dostatečně a uspokojivě vysvětlující.
Přeji Vám vše dobré a zůstavám s pozdravem

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Szabo,

děkujeme za Váš mail i za zájem o naše zahraniční zpravodajství. Jsme hrdí na to, že Český rozhlas má svou rozsáhlou síť zpravodajů a spolupracovníků, čímž se výrazně odlišuje od ostatních rozhlasových stanic v České republice.

Pokud jde o zpravodajství kolegy M. G. Papucseka z Maďarska, citovaný příspěvek rozhodně nevystihuje jeho práci pro Český rozhlas a je v tomto směru spíše výjimkou.

Náš spolupracovník v Budapešti Gregor Martin Papucsek velmi aktivně a zodpovědně vyhledává témata, která nabízí do vysílání. Jen v srpnu zpracovalo Centrum zpravodajství Českého rozhlasu pro naše jednotlivé stanice 27 jím nabídnutých témat, která se týkala například zvýšení některých daní, soudu s válečným zločincem Laszlem Csatárym nebo procesu s pachateli rasově motivovaného útoku proti Romům. 12. srpna byla pro ČRo Radiožurnál i ostatní stanice Českého rozhlasu připravena i zpráva o splacení dluhu vůči Mezinárodnímu měnovému fondu Maďarskem. Tuto významnou skutečnost tedy náš spolupracovník zaznamenal a informoval o ní.

Stejně tak snižování cen energií v Maďarsku, o kterém píšete ve svém dopise, samozřejmě Český rozhlas a našeho spolupracovníka v Maďarsku zajímalo. Mluvili jsme o tom ihned, jak k této významné změně došlo. Už 1. ledna dodal Gregor Martin Papucsek zprávy o změnách, kterých se maďarští občané v tomto roce dočkají, a šířeji o nich mluvil v živém vstupu na ČRo Radiožurnál. Znovu se k tomu tématu vrátil ve zpravodajství 30. dubna.

V průběhu následujících měsíců se obsáhle věnoval dopadu povodní na maďarské obyvatelstvo, monitoroval první světový židovský kongres konaný mimo Izrael nebo Spojené státy, informoval také o změnách v maďarském trestním právu, o reakci premiéra Orbána na kritiku z Evropského parlamentu. Kromě toho se věnoval i pokrývání kulturních a společenských akcí jako je rockový festival Sziget, svatoštěpánský svátek, národní tradice Maďarů ve svátky jako jsou Velikonoce nebo 1.máj. Posluchačům Českého rozhlasu nabídl také spotřebitelské informace o maďarské gastronomii nebo dopravě do zajímavých míst v zemi jeho působení.

Ještě jednou díky za mail a budu rád, pokud zůstanete dál pozorným posluchačem Českého rozhlasu a jeho zahraničního zpravodajství, a to i z Maďarska.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Pancíř
ředitel Centra zpravodajství ČRo

Spustit audio