Posluchač Josef Němec (červenec 2013)

31. červenec 2013

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 31. 7. 2013

Text stížnosti

Stížnost posluchače Josefa Němce (předáno od RRTV) - 2. strana

Viz připojený originál.

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Němče,

jménem Rady ČRo Vám odpovídám na Vaše výhrady z 22. 5. 2013, které jsme obdrželi od RRTV dne 24. 6. 2013. Následně si členové Rady vyžádali odborné posouzení pana Ondřeje Nováčka, ředitele Centra zpravodajství ČRo, které vzali na vědomí.
Dovolte, abych Vás zároveň upozornil na skutečnost, že Rada ČRo, dle zákona č. 484/1991Sb. v současném znění, nemůže přímo zasahovat do programové oblasti ČRo.
Vážený pane, věřím, že i nadále zůstanete pozorným posluchačem "našeho" média, přeji Vám vše dobré a

zůstávám s pozdravem
Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Němče,
děkujeme za Váš e-mail. Vaše argumenty o sametové revoluci jsou logické a do jisté míry oprávněné. Nicméně označení "sametová revoluce" se stalo územ běžně používaným nejen laiky, ale i odborníky. Je to podobný paradox jako Velká říjnová socialistická revoluce, která byla z dnešního pohledu až v listopadu, ale nikdo ji dodatečně nepřejmenoval, protože se název taktéž stal územ. Když redaktorka Šindelářová mluvila o "revoluci", pak toto slovo použila jako zkrácený tvar po té, co již v předchozím textu zmínila sousloví "sametová revoluce". Podobně se používá zkrácenina Hrad pro Pražský hrad nebo Dráhy pro České dráhy. Důležité je posuzovat příspěvek jako celek a nikoliv jen jeho jednotlivá slova bez kontextu. Toto kritérium je pro nás důležité podobně jako nezamlčovat pravdu a nepřekrucovat ji, jak sám píšete. Domníváme se, že příspěvek redaktorky Markéty Šindelářové z 18. 5. 2013 byl pravdivý a nic podstatného nezamlčel.

Věříme, že uvedené argumenty přijmete a nadále zůstanete věrným posluchačem Českého rozhlasu.

S pozdravem

Ondřej Nováček, ředitel Centra vysílání

Spustit audio