Posluchač Josef Bouška (leden 2014)

29. leden 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 1. 2014

Text stížnosti
viz. připojený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Bouško,

jménem Rady ČRo potvrzuji přijetí Vaši stížnosti že dne 26. 11. 2013. Rada si vyžádala k Vašemu textu vyjádření pana PhDr. Petra Dudka, vedoucího redakce publicistiky ČRo a vzala jeho komentář na vědomí.
Přeji Vám vše dobré a zůstávám s pozdravem

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Bouško,

máte pravdu, když připomínáte, že ČRo Plus v pořadu "Názory a argumenty" odvysílal 24.10.2013, tedy den před volbami komentář Lukáše Jelínka. Máte pravdu i v tom, že komentář obsahuje myšlenky, které vyznívají kriticky vůči české katolické církvi a kardinálu Dukovi. Vybral jste ovšem z textu komentáře pouze citace, které vyznění Jelínkova textu posouvají do jakési jednostranně antiklerikální roviny. Každý, kdo se na celý Jelínkův komentář podívá blíže ( http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/1272574), zjistí, že autor se především snaží ukázat, proč je vztah české společnosti k církvi tak komplikovaný. A postupuje mj. tak, že porovnává postoje kardinála Dominika Duky s postoji papeže Františka. Vzhledem k tomu, že Svatý otec vychází z Jelínkovy analýzy převážně kladně, nelze o nějaké Jelínkově předpojatosti vůči církvi jako takové mluvit.

Váš závěr, podle něhož lze Jelínkův komentář považovat "za útok na politické strany prosazující církevní restituce a zejména pak na KDU-ČSL", považujeme za velmi sporný. Jelínek za prvé žádnou politickou stranu v textu nejmenuje, ani nepřímo. Za druhé, i kdybychom přijali Váš závěr, pak by muselo platit, že pro české lidovce a křesťany vůbec jsou důležitější názory a postoje kardinála Duky než myšlenky a projevy papeže Františka. To je ovšem podle našeho názoru příliš zjednodušující.

Připomínáme, že "Názory a argumenty" jsou pořadem, v němž odeznívají komentáře nahlížející na problémy z různých hledisek. Proto považujeme za rozumné a správné zaznamenat, že vedle komentářů zkoumajících a zpochybňujících výsledky jednání o církevních restitucích se vysílají pravidelně také texty, které církevní restituce brání a vysvětlují jejich širší platnost - například z pera publicisty Petra Příhody ( http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/1288249).

Je třeba dodat několik poznámek k druhé části stížnosti, kterou i Vy sám považujete za "mnohem horší provinění". Tedy to, že ve vysílání ČRo, teď jmenovitě ČRo Radiožurnálu a ČRo Plus, komentuje politické události politolog z Masarykovy demokratické (nikoli dělnické) akademie Lukáš Jelínek. Vycházíme z toho, že pan Jelínek je komentátor i politolog, což se nám zdá být nesporné. Pracuje ve zmíněné Masarykově akademii, kterou považujeme za levicový think tank blízký ČSSD. Proto při jeho uvádění jeho angažmá v akademii uvádíme. Pokud se tak náhodou nestane, může to být proto, že pan Jelínek byl už jako zaměstnanec MDA uveden v předchozím vstupu. Je též možné, že dojde k opomenutí, která se ale snažíme eliminovat. Za nezávislého odborníka, jak píšete, Lukáše Jelínka nevydáváme.

Co se týče členství v ČSSD, pan Jelínek jej už před delším časem ukončil.

S pozdravem

PhDr. Petr Dudek
vedoucí redakce publicistiky

Spustit audio