Posluchač Jiří Vlach (listopad 2014)

26. listopad 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 11. 2014

Text e-mailové stížnosti

Dobrý den,
EPG nefunguje od svého vzniku bez vad. Právě nyní jsou tyto vady: sledoval jsem vysílání od cca 10.15 do 10.30 - po tuto dobu byl udáván jako probíhající program na Dvojce nesprávně pořad následující - Slovo nad zlato - začátek od 10.40 a na Junioru též - Pro slepičí kvoč - začátek od 10.45.
Tyto nepravdivé údaje bývají časté a dlouhodobě se vyskytující - obracel jsem se před léty na adresu ČRo - bezvýsledně.
Na stanici Proglas tyto vady neexistují.
Rád bych se dozvěděl, zda funkci EPG obsluhuje subdodavatel, nebo ČRo sám. Dále, zda existuje kontrola ze strany ČRo, sledující správnou funkci EPG a kdo ji provádí.
Stejné vady vykazuje EPG ve vysílání ČT. Je možné, že má stejného subdodavatele služby jako ČRo. Proglas možná má jiného, nebo má důslednou kontrolu kvality.

S pozdravem
Jiří Vlach

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane inženýre,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost z 18. 10. 2014.

Rada ČRo si k ní vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval Ing. Pavel Balíček, pracovník Odboru techniky ČRo. Rada Českého rozhlasu toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi 26. listopadu 2014. Text připojujeme v příloze.

Rada Českého rozhlasu se bude zajímat o to, jak se slibovaný „co nejefektivnější systém“ vkládání informací do EPG podařil. Jelikož jste jediný, kdo si v té věci k Radě ČRo stěžoval, budeme velice rádi, pokud byste nám například za jeden měsíc mohl znovu napsat, zda se to podle Vašich zkušeností opravdu zlepšilo.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

K stížnosti na obsah a fungování EPG uvádím následující informace:

EPG (Electronic Programm Guide, elektronický programový průvodce) je doplňková služba k digitálnímu vysílání, která obsahuje informace o programech (současném a budoucím) a slouží buď jako zdroj informace nebo nástroj k plánování poslechu (sledování) či záznamu programů. Český rozhlas tuto informaci obecně poskytuje v systémech DVB-T (Multiplex1) a DVB-S (Czechlink), technologicky v zásadě ve spolupráci s generováním EPG České televize pro tyto platformy. Vlastní data, ze kterých se obsah EPG generuje, jsou v rámci informačních systémů ČRo obsažena v systému AIS. V současné době pracujeme na co nejefektivnějším systému vkládání kompletních informací o programu jednotlivých stanic tak, abychom zajistili posluchačům ten nejvyšší komfort.
Chybové stavy v souvislosti s přechodem letního a zimního času odd. techniky již několikrát v minulosti řešilo, pokud víme, v posledních posunech se již prakticky nevyskytují, protože exportní program již pracuje s automatickou změnou času. POZN : Údaje pro EPG do DVB-T a DVB-S se musí z technických důvodů generovat v absolutním světovém čase (GMT, tedy bez geografického nebo letně/zimního časového posunu) a to nám způsobovalo problémy. Tento problém se ale může vyskytnout občas i na straně posluchače/diváka, pokud nemá přijímací zařízení zcela korektně nastavené (časová zóna, letní/zimní čas, synchronizace času z multiplexu apod.). Tento stav vždy způsobuje chybu právě o jednu hodinu, vždy v souvislosti s přechodem letního/zimního času se toto u nás právě sleduje a okamžitě opravuje.

Ing. Pavel Balíček
Odbor techniky

Spustit audio