Posluchač Jiří Moc (leden 2014)

29. leden 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 1. 2014

Text stížnosti
viz. připojený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Moci,

jménem Rady ČRo potvrzuji přijetí Vaší stížnosti ze dne 31. 10. 2013, kterou jsme obdrželi prostřednictvím RRTV.
Radní, na základu Vašich výhrad si vyžádali stanovisko pana Mgr. Ondřeje Nováčka, ředitele Centra vysílání a po diskusi vyjádřili souhlas s jeho názorem, jehož textovou podobu přikládáme.

Vážený pane, děkuji Vám za pozornost vysílání Českého rozhlasu a věřím, že zůstanete i nadále posluchačem veřejnoprávního média.

S úctou a pozdravy

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Moci,

děkujeme za reakci na vysílání Radiožurnálu. Podíl slovenštiny ve vysílání Českého rozhlasu je velmi malý. Jednou týdně (neděle 20:00) vysíláme na Radiožurnálu 60minutový magazín pro slovensky mluvící posluchače Stretnutie. Mimo tento čas můžete slovensky mluvícího redaktora slyšet ve vysílání zcela ojediněle, a to pokud narazíte na příspěvek spolupracovníka z Maďarska Gregora Martina Papucseka nebo spolupracovnice ze Španělska Lubice Zlochové. To se zřejmě stalo ve Vašem případě (reportáž o stadionu v Barceloně). Oba jmenovaní redaktoři bohužel v uvedených státech nemají adekvátní česky mluvící náhrady. Naopak přímo na Slovensku máme stálého zpravodaje Vojtěcha Bergera, který do vysílání mluví ryze česky.

Nicméně slovenštině ve vysílání se nechceme vyhýbat, protože tento jazyk je češtině velmi blízký a rozumí mu stále většina české populace. Český národ ještě není v situaci, kdy bychom mu museli slovenštinu překládat do češtiny. Přispívá k tomu i vysílání Českého rozhlasu, což vnímáme spíše pozitivně než negativně. V tomto se ale možná náš pohled na věc liší od Vašeho.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Nováček
ředitel Centra vysílání

Spustit audio