Posluchač Jiří Dušek (leden 2014)

29. leden 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 1. 2014

Text stížnosti
viz. připojený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Dušku,

jménem Rady ČRo reaguji na Vaši stížnost ze dne 13. 12. 2013 a konstatuji, že radní si na základu výše uvedeného podnětu vyžádali vyjádření pana Ing. Miroslava Dittricha, šéfredaktora ČRo Dvojky a paní redaktorky Eleny Horálkové z Centra Nových médií, které posléze vzali na vědomí.
Tolik k Vašemu sdělení.

S pozdravem

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas - Ing. Miroslav Dittrich

Vážený pane Dušku,

prověřili jsme záznam Vámi uváděného pořadu "Jak to vidí" s Václavem Cílkem ze dne 12. 12. 2013. V pořadu hovořila s panem Václavem Cílkem moderátorka Zita Senková. A jedním z témat byla otázka možného prolomení limitů těžby uhlí, kde V. Cílek vyjádřil kritiku médií obecně.

Prověřili jsme rovněž archivní záznam pořadu na webu a v přepisu. Z archivních záznamů nebylo nic "vystřiženo". Tedy nedošlo k žádnému, jak uvádíte, "cenzurnímu" zásahu. Něco takového se v Českém rozhlase v žádném případě a zásadně neděje.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich
šéfredaktor, Český rozhlas Dvojka

Odpověď za Český rozhlas - Elena Horálková

Dobrý den, pane Dušku,

reaguji na Vaši stížnost ohledně údajně neúplného záznamu pořadu "Jak to vidí" z 12.12.2013.
Chci Vás ujistit, že audiozáznam rozhovoru s hostem Václavem Cílkem je v archivu iRádia Dvojky Českého rozhlasu kompletní. Nic z něj nebylo vystřiženo a ani nebyl žádným jiným způsobem dodatečně upravován či opravován. Plně odpovídá tomu, co zaznělo v živém vysílání.

S pozdravem

Elena Horálková
Redaktor, Centrum Nová média

Spustit audio