Posluchač Jiří Brotánek (leden 2014)

29. leden 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 1. 2014

Text e-mailu

Vážená Rado Českého rozhlasu,

obracím se na vás s následujícím podnětem:

V rozhlase dosud neexistuje žádné zařízení nebo způsob s jehož pomocí by si mohl posluchač vyhledat konkrétní produkt podle jména autora. Uvedu příklad. Radiožurnál má svého komentátora Milana Slezáka. Jeho příspěvky ať již samostatné či jen vstupy do jiných vysílaných útvarů bývají velmi zajímavé. Avšak stává se,že posluchač nemá možnost z různých důvodů je vyslechnout buď celé nebo jsou takového rázu,že by je rád poslechl znovu.Navíc se stává, že posluchač nezachytí začátek ani konec vystoupení a tak ani neví na jaké stanici a v jakém pořadu pana Slezáka slyšel. A když si chce pak někde v klidu pana Slezáka znovu poslechnout a najít jeho příspěvek na iRadiu tak má smůlu. Může sice zadat jméno pana Slezáka do okénka vyhledávače, ale dostane odkaz jen na některé příspevky pana Slezáka.Nikoli na všechny. Bavil jsem se na toto téma s pracovníky technického oddělení rozhlasu a bylo mně potvrzeno, že tomu tak bohužel je. Neexistuje možnost po zadání jména vyhledat vše čeho je dotyčný autorem nebo na čem se alespoň podílel. Mám na mysli oblast zpravodajství,publicistiky a komentářů.

Jestli se dobře pamatuji, tak před rokem či dvěma při odůvodňování reorganizace rozhlasového vysílání se právě hovořilo o potřebě sjednotit v jednom místě veškerou zpravodajskou a publicistickou činnost a toto místo by pak působilo jako servis obsluhující jednotlivé stanice.A v tomto místě či středisku by nepochybně bylo možné snadno vyhledat příslušnou produkci každého redaktora. Asi se to zcela nepovedlo.Nicméně se domnívám, že technicky by se možná dal tento problém vyřešit a vyšlo by se vstříc potřebám posluchačů. Např. v účtárnách se musí přece vést ( elektronicky) veškerá produkce každého tvůrčího pracovníka. A tam tedy musí být záznamy o všem co např. p. Slezák pro rozhlas napsal a co bylo odvysíláno. Příslušně upravený centrální záznam by pak mohl být dán k dispozici i pro vyhledávání. Jestliže vyhledávače jako jsou seznam.cz nebo Google dokážou po zadání jména či názvu vygenerovat vše podstatné o autorovi či jiném heslu tak by i toto mohl rozhlas technicky zvládnout. Jsem přesvědčen, že i pracovníci rozhlasu by takto vylepšené centralizované vyhledávání uvítali.Nepochybně by jim to usnadnilo práci. Jen se jich na to zeptejte. A ještě ideálnější by bylo, kdyby se dalo zadat nějaké téma,bez udání autora, a rozhlasový vyhledávač by obratem posluchači nabídl vše, co bylo odvysíláno. Zatím ale vyhledávání nedokáže překonat bariéru,kterou je rozptýlení jednotlivých produktů do vysílání různých stanic a pořadů.

Stál jsem před volbou, zda o tomto problému napsat generálnímu řediteli nebo příslušnému náměstkovi. Rozhodl jsem se zvolit tuto cestu, protože se domnívám,že pak vedení rozhlasu bude k podnětu přistupovat s větším porozuměním. A ochotou jej řešit.

S pozdravem Jiří Brotánek

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Brotánku,

jménem Rady ČRo reaguji na Vaše připomínky z 9. 1. 2014, na jejichž základu si radní vyžádali vyjádření pana Mgr. Alexandra Píchy, ředitele Centra Nová média a posléze je vzali na vědomí.

Vážený pane, věřím, že zůstanete i nadále příznivcem "našeho média", přeji Vám vše dobré a zůstávám s pozdravem

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážený pane Brotánku,

autory příspěvků v Audio archivu nebo jinde na webu Českého rozhlasu můžete najít tímto způsobem:

Nejčastější a nejoblíbenější je standardní hledání ve „fulltextu“ v hlavní navigační liště vlevo nahoře. Po zadání jména do vyhledávácího pole se zobrazí všechny příspěvky obsahující toto jméno v popisu nebo jako autora. Pokud chcete pouze příspěvky autora, můžete si je filtrovat v sekci Autoři. Dále můžete navštívit na webu Lidé www.rozhlas.cz/lide profil autora, v tomto případě Milana Slezáka www.rozhlas.cz/lide/ czp_komentatori/_zprava/186251, kam se automaticky řadí deset nejnovějších příspěvků autora publikovaných na web ČRo. Dále nabídka Autoři na vstupní stránce iRadia nabízí výběr 20 nejčastěji publikujících autorů.

Vyhledávání typu Google nebo Seznam s takovým množstvím možností k dofiltrování na našem webu neplánujeme, protože by šlo o velmi nákladnou záležitost, která by daleko překračovala možnosti Českého rozhlasu (např. vývoj vyhledávače Googlu stojí řádově desítky miliónů dolarů). Hledání v iRadiu upravujeme a rozšiřujeme podle monitorování nejčastějších požadavků posluchačů a samozřejmě v závislosti na našich finančních možnostech. Letos například plánujeme rozšíření iRadia, které by Vám mělo nabídnout jak výběr z odvysílaných a archivních audiozáznamů, tak i tematické členění pořadů napříč všemi stanicemi.

V každém případě Vám děkujeme za připomínku. Na zdokonalení systému vyhledávání autorů budeme dále pracovat.

S přáním další spokojenosti při poslechu a návštěvách webu Českého rozhlasu.

Mgr. Alexandr Pícha
ředitel Centra Nová média

Spustit audio