Posluchač Jaroslav Vaněk (srpen 2014)

27. srpen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 8. 2014

Text stížnosti
viz. připojený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane doktore,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost z 9. července 2014.

Rada ČRo neshledala v práci Českého rozhlasu, které se Váš podnět týká, žádné pochybení.

Děkujeme Vám ovšem za velmi podrobnou zpětnou vazbu – některé pasáže Vašeho dopisu poukazují na důležitost nestranného přístupu novinářů i na význam způsobu podání reportáží, kde hraje značnou roli i tón a (ne-)přítomnost ironie a dalších rétorických prostředků.
Rada ČRo hodlá v blízké budoucnosti zadávat další nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu. Je pravděpodobné, že takto necháme posoudit i kvalitu investigativních reportáží ČRo, mj. tedy také jejich úroveň z hlediska novinářské i obecné etiky.
Nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu Rada ČRo průběžně zveřejňuje na svých internetových stránkách, viz jejich část „Tiskové zprávy“ zde: http://www.rozhlas.cz/rada/portal

Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Jan Pokorný, šéfredaktor Radiožurnálu, a JUDr. Zuzana Kurelová z Právního oddělení ČRo. Oba texty připojujeme v příloze.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení Českého rozhlasu
viz. připojený dokument

Spustit audio