Posluchač Jaroslav Bulín (srpen 2014)

27. srpen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 8. 2014

Text stížnosti
viz. připojený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane magistře,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost, která byla Radě ČRo postoupena Senátem dne 25. 6. 2014.

Rada ČRo si vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Ing. Miroslav Dittrich, šéfredaktor stanice ČRo Dvojka.

Rada Českého rozhlasu toto vyjádření na své veřejné schůzi dne 27. srpna 2014 vzala na vědomí. Text připojujeme v příloze.

Rada ČRo se hudební stránkou stanic ČRo 1 - Radiožurnál a ČRo Dvojka dlouhodobě zabývá. Dne 1. 12. 2011 k tomuto tématu uspořádala veřejný seminář, kde spolu diskutovali odborníci, hudební publicisté a zástupci ČRo. Videozáznam té veřejné debaty je dostupný na internetových stránkách Českého rozhlasu − http://www.rozhlas.cz/rada/seminare/_zprava/videozaznam-seminare-rady-cro-k-hudbe-na-stanicich-radiozurnal-a-dvojka--984174

Věříme, že Vás ta diskuse zaujme, přestože její hlavní část byla věnována hudební stránce Radiožurnálu, a ne stanici Dvojka, která Vás zajímá nejvíce.
Rada ČRo se k tomu tématu hudební dramatrugie jistě opět vrátí - v návaznosti na Vaši stížnost se budeme zajímat o to, zda regionální stanice ČRo hrají dechovou hudbu pouze regionální podle jednotlivých krajů, jak naznačujete ve svém psaní.

Mrzí nás, že máte přes léto na své "chalupě ve vesnici mezi kopci", jak uvádíte, špatný příjem v FM pásmu. Takto specifický problém Rada ČRo řešit nemůže, zvláště když neuvádíte, o jaké konkrétní místo se jedná.

Vážený pane magistře, děkujeme Vám za zaslání precizně zpracovaného podnětu. Přestože Vám vzhledem k jeho velké specifičnosti určitě nezasíláme uspokojivou odpověď, věříme, že si ve velmi rozmanité hudební nabídce stanic Českého rozhlasu můžete vybrat pořady, které Vás zaujmou.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas
viz. připojený dokument

Spustit audio