Posluchač Jan Šinágl (srpen 2014)

27. srpen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 8. 2014

Text stížnosti
viz. připojený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Šinágle,
jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost ze 3. 7. 2014.

Radní ve vztahu k Vašemu podnětu neshledali žádná pochybení Českého rozhlasu.

Rada ČRo si nicméně vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Poskytl je Mgr. Tomáš Pancíř, ředitel Centra zpravodajství ČRo.
Rada Českého rozhlasu toto vyjádření na své veřejné schůzi dne 27. srpna 2014 vzala na vědomí. Text, který pokládáme za velmi výstižný, připojujeme v příloze.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Český rozhlas věnuje každý den maximum snahy a pozornosti naplňování veřejné služby v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Jsou nastaveny jasné mechanismy, na základě kterých editoři Centra zpravodajství a jednotlivých stanic rozhodují o výběru a zpracování jednotlivých témat. Tento systém přitom zajišťuje dvojí kontrolu (jednu v rámci Centra zpravodajství, druhou v rámci konkrétní stanice, která pořad nebo příspěvek vysílá). Samozřejmě se redaktoři a editoři často inspirují náměty posluchačů i jednotlivých subjektů, které se na Český rozhlas obracejí – k těmto podnětům ale přistupují jednotlivě a posuzují každý z nich individuálně podle zásad uvedených v Kodexu Českého rozhlasu a v Žurnalistických zásadách. Nikdy tedy redakce zpravodajství nezpracovává automaticky ten nebo onen podnět, který je redakci doručen, na druhé straně je posuzován opravdu každý podnět.

Pokud jde o konkrétní záležitosti, které stěžovatel uvádí, rozhodně není pravda, že by se žádnému z těchto témat Český rozhlas ve svém vysílání nevěnoval. Český rozhlas například zpravodajsky pokrýval vzpomínkové akce připomínající památku Milady Horákové i dalších obětí komunismu, věnovali jsme se i působení Miloslavy Pošvářové (a to i s ohledem na její ocenění Cenou Charty 77) i sporům ve vedení Ministerstva spravedlnosti (včetně odchodu H. Marvanové z postu náměstkyně ministra).

Jsme tedy přesvědčeni, že ani v těchto záležitostech Český rozhlas jako médium veřejné služby neselhalo.

Stěžovatel (stejně jako kdokoliv jiný) má samozřejmě i nadále možnost obracet se na Český rozhlas se svými tipy. Tyto tipy posoudí příslušní redaktoři a editoři. Rozhodně nejde nikomu předem garantovat, že se něčemu budeme věnovat. Klíčové jsou v tomto směru pro zaměstnance Českého rozhlasu právní předpisy, Kodex ČRo a Žurnalistické zásady.

Mgr. Tomáš Pancíř
ředitel Centra zpravodajství
Českého rozhlasu

Spustit audio