Posluchač Jan-Maria Joza (květen 2014)

14. květen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 14. 5. 2014

Text stížnosti

Dobrý den, dámy a pánové,

17. listopadu 2013 jsem Vám poslal na vědomí korespondenci s panem ředitelem Kudrnou a předpokládal jsem, že se problematikou budete zabývat. Zřejmě jste tento e-mail takto nevyhodnotili, prosím proto, aby postoje a přístupy pana ředitele Kudrny ve veřejnoprávním rozhlase byly Vaší radou projednány.

Děkuji a zůstávám s přátelstvím

Mgr. Jan-Maria Joza

Korespondence pana Jozy s panem ředitelem Kudrnou
viz. přiložený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Jozo,

jménem Rady ČRo potvrzuji příjem Vaší korespondence, která se stala základem žádosti radních ČRo o vyjádření k Vašemu tématu. Odpověděl nám pan Jan Menger, náměstek GŘ ČRo pro regionální vysílání, jehož vyjádření vzala Rada ČRo na vědomí.

Vážený pane, věřím, že v současné chvíli máte vše vysvětleno k Vaší spokojenosti, přeji Vám vše dobré a zůstávám v úctě,

s pozdravem

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
úřadující předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas
viz. přiložený dokument

Spustit audio