Posluchač Ivo Petr (září 2014)

24. září 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 9. 2014

Text e-mailové stížnosti

Vážení členové Rady českého rozhlasu,

obracím se na Vás se stížností na neprofesionální jednání redaktora brněnského zpravodajství pana Tomáše Jelena. Ten ve své “reportáži” (http://www.rozhlas.cz/brno/zpravodajstvi/_zprava/brnensky-zastupitel-skoupil-vsechny-inzertni-plochy-v-mesicniku-k-nevoli-ostatnich-stran--1378367) plně vyhověl žádosti představitele jednoho z politických subjektů v naší městské části a vytvořil dle mého přesvědčení neobjektivní a nevyrovnanou zprávu, ve které v kritickém vyznění hodnotí skutečnost, že jsem v rámci volně přístupného komerčně nabízeného prostoru rezervoval v červenci větší část (ne vše) reklamní plochy v místním měsíčníku pro příští dvě čísla.

Chápu, že prázdninové období bývá novinářsky považováno za “okurkovou sezónu”, ale vůbec nechápu, proč pan redaktor zavádějícím způsobem prezentuje výše uvedenou skutečnost jako nějaké narušení soutěžního prostředí v předvolebním boji. Rezervaci jsem učinil v červenci v době, kdy jsem spolu se svými kolegy zjistil, že většina reklamních ploch v naší městské části je již jinými politickými subjekty obsazena a hledali jsme další možnost, kde se prezentovat, tudíž jsme se nabídku volné reklamní plochy rozhodli využít. Kdyby tak učinil kdokoliv, třeba právě iniciátor reportáže pana Jelena, kdykoliv dříve (třeba v červnu), nebyl bych vůbec překvapen a obsazení reklamní plochy akceptoval. Konec konců tak činíme na většině billboardových ploch, městských citylightech a řadě dalších prezentačních a reklamních míst. Absurdita celé věci mě udivuje o to víc, že politik, který reportáž inicioval, před minulými volbami obsadil reklamou s naprostou dominancí většinu naší městské části. Není pro mě překvapením, že je pro osobní ambice získání místa v zastupitelstvu ochoten činit mnohé, divím se však, že se k tomuto hloupému a dle mého názoru neodůvodněnému napadení snížil redaktor Českého rozhlasu. Chápu, že ODS je v současnosti značka, na kterou si kdekdo rád plivne a s ohledem na mé vnitřně proreformní postoje tomu v určité míře i rozumím, ale uvedená reportáž je přeci jen z mého pohledu nepochopitelně tendenční. Já přece nebráním panu Pelánovi umístit si reklamu kdekoli, já jsem jen normálně využil nabídku soukromého vydavatele a objednal volné komerční reklamní plochy v místním měsíčníku. Kdokoliv přece může dát své reklamy do jakékoli další tiskoviny (novin, časopisu atd...), na výlepové plochy, poslat přímo do schránky, dát reklamu do rádia, televize, na internet, či jakkoliv jinak oslovit voliče, nebo jinou cílovou skupinu své reklamy... A nepovažuji to za morálně, či eticky nepřípustné, jak se snaží v závěru své reportáže pan redaktor podsunout posluchačům.

Rozhlas jsem vždy považoval a považuji za představitele jednoho z posledních věcných a solidních médií, který neprodukuje bulvární nesmysly a neobjektivní informace. I proto mě uvedená reportáž nenechala chladným a rozhodl jsem se na Vás obrátit s žádostí o zjednání nápravy.

Přeji Vám mnoho sil ve Vaší práci a věřím ve Vaše spravedlivé rozhodnutí.

S úctou

Mgr. Ivo Petr

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane magistře,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost z 29. 7. 2014.

Rada ČRo neshledala v případu, o kterém píšete, žádné pochybení ČRo. Pokud byste předložil důkazy ke svému tvrzení, že redaktor ČRo Tomáš Jelen „plně vyhověl žádosti představitele jednoho z politických subjektů“ ve Vaší městské části, zabývali bychom se tím znovu.

Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Mgr. Tomáš Pancíř, ředitel Centra zpravodajství ČRo.
Rada Českého rozhlasu toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 24. září 2014. Text připojujeme v příloze.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas
viz. připojený dokument

Spustit audio