Posluchač František Peřina (srpen 2014)

27. srpen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 8. 2014

Text stížnosti
viz. připojený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane doktore,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost z 1. července 2014.

Rada ČRo si k ní vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Poskytlo je jeho právní oddělení a pracovnice sekretariátu generálního ředitele PhDr. Helena Havlíková.

RČRo toto vyjádření na své veřejné schůzi dne 27. srpna 2014 vzala na vědomí. Text připojujeme v příloze. Soudíme, že obsahuje relevantní informace o povinnostech Českého rozhlasu ohledně vysílání v pásmu dlouhých vln a vysílání ČRo do zahraničí, jakož i o dalších možnostech poslechu Radiožurnálu v zahraničí.

Vážený pane doktore, Rada ČRo se bude nadále zajímat o to, jak se Český rozhlas snaží o zmíněných skutečnostech informovat své posluchače doma i v zahraničí.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas
viz. připojený dokument

Spustit audio