Posluchač Filip Tretiník (červenec 2014)

30. červenec 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 7. 2014

Text e-mailové stížnosti

Vážení,

je mi 42 let, podnikám a občas poslouchám stanice Českého rozhlasu a mám pro Vás několik postřehů k zamyšlení:

stanice Radiožurnál:

k rozhovorům většinou zvete lidi z umělecké oblasti nebo sportovce - postrádám další kvalitní hosty z oblasti podnikání nebo státní správy dáváte velký důraz na názory posluchačů - to je podle mého názoru zbytečné. Posluchač, který má čas zavolat do studia nebo reagovat na soc. sítích je většinou student, nezaměstnaný nebo v důchodu - a jeho názor není pro posluchače jako jsem já důležitý. Tito lidé nikoho nikam neposunou stanice

Český rozhlas Plus:
pro náročné, analytická publicistika, moc se mi líbí jenom nechápu, proč jim neděláte větší reklamu - přijde mi zvláštní, že jsem se ve věku internetu a chytrých telefonů musel o této stanici dozvědět v kavárně od kamaráda

Nemusíte mi odpovídat, jenom se nad mým emailem zamyslete.

s pozdravem

Filip Tretiník

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Tretiníku,

potvrzuji tímto přijetí Vaší stížnosti ze dne 28. 3. 2014 a velice se Vám omlouvám za zpoždění naší odpovědi. Vzniklo tím, že si Rada ČRo vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření k Vašemu podnětu, to nám ale bylo doručeno s velikou prodlevou.
Vězte, že i tento případ velmi přispěl k tomu, že si Rada ČRo vyžádala pro podobná vyjádření ze strany Českého rozhlasu kratší - měsíční - lhůtu.

Vyjádření k Vašemu podnětu vypracoval za ČRo Mgr. Ondřej Nováček, ředitel Centra vysílání Českého rozhlasu.
Rada Českého rozhlasu toto vyjádření na své veřejné schůzi dne 30. července 2014 vzala na vědomí. Text připojujeme v příloze.

Rada ČRo se zajímá a bude dále zajímat o pestrost programové skladby ČRo a profesního zázemí hostů, odborníků a dalších respondentů zvaných před mikrofony.

Vážený pane Tretiníku, děkujeme Vám za Váš zájem o Český rozhlas i za to, že jste se takto věnoval poskytnutí zpětné vazby k jeho práci.

Se srdečným pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Děkujeme p. Tretiníkovi za postřehy k vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál a Českého rozhlasu Plus.
Co se týče připomínek k dramaturgii hostů na stanici Radiožurnál, snažíme se o pestrý výběr hostů ze všech sfér lidského konání. Stěžovatel píše, že většinou zveme lidi z umělecké oblasti nebo sportovce a postrádá hosty z oblasti podnikání nebo státní správy. Není tomu tak. Například v měsíci květnu nejméně sedm hostů v nejposlouchanějším pořadu Dopolední host Radiožurnálu spadá do kategorie, po níž pisatel volá.

Zde je stručný přehled:
06.05. Filip Dvořák, programátor, měl mj. na starosti projekty Googlu v oblasti umělé inteligence 09.05. Jakub Pok, trenér Školy paměti
16.05. Martin Koller, expert na armádní techniku a zbraně
21.05. Blanka Milfaitová, držitelka cen za nejlepší marmelády na světě, World´s Marmalade Awards
28.05. Josef Kasper, ředitel Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě
29.05. Pavel Bašta z národního kyberbezpečnostního týmu CSIRT.Cz
30.05. Miloslav Peroutka, včelař, Český svaz včelařů.

Naším dlouhodobým cílem je představovat úspěšné lidi, podnikatele, umělce, sportovce či státní zaměstnance, kteří jsou pozitivním příkladem a inspirací pro ostatní.

Interaktivní pořady, tj. pořady reflektující názory posluchačů prostřednictvím telefonického či jiného kontaktu, vysílají v určité míře všechny stanice Českého rozhlasu. Jejich podíl vůči ostatním - neinteraktivním pořadům není náhodný, nýbrž zohledňuje výzkumy posluchačským preferencí (poptávku ze strany posluchačů) a především poslání média veřejné služby, které by mělo poskytovat posluchačům prostor pro jejich názory a demokratickou diskuzi ve vysílání. Respektujeme názor stěžovatele, nicméně je potřeba respektovat i opačný názor posluchačů, kteří pořady tohoto typu vyhledávají a poslouchají.

Český rozhlas Plus je relativně nová stanice, která začala vysílat 1. března 2013. Měla tedy poměrně krátký čas na to, aby se dostala do povědomí veřejnosti. ČRo Plus je navíc silně hendikepován tím, že vysílá pouze na středních vlnách, digitálních platformách a internetu. Nemá vlastní VKV kmitočty, což znamená, že zůstává mimo zorné pole velké části populace. Dobrou zprávou je, že od 1. 1. 2014 část vysílání ČRo Plus přebírá pražská stanice Český rozhlas Regina, tzn., že obyvatelé Prahy mohou v časech 6:00 - 10:00 a 17:00 - 20:00 hod. poslouchat ČRo Plus rovněž na VKV. Právě v těchto dnech v Praze startuje reklamní kampaň na ČRo Plus. Bohužel v ostatních částech ČR zůstává ČRo Plus dostupný pouze na SV, digitálu a internetu.

Mgr. Ondřej Nováček
ředitel Centra vysílání

Spustit audio